Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
Newsletter E-mail Facebook

Miasto Stołeczne Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa
Miasto Stołeczne WarszawaWarszawski Program Edukacji Kulturalnej finansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

System finansowania edukacji kulturalnej w Biurze Kultury przewiduje coroczne konkursy oraz małe granty dla organizacji pozarządowych, Fundusz Animacji Kultury i Projekty Partnerskie – wsparcie dla dzielnicowych domów kultury i bibliotek oraz realizacja projektów z lokalnymi szkołami. Od roku 2015 to również konkursy dla wyższych uczelni oraz instytucji państwowych. Miasto Warszawa finansuje także stypendia artystyczne. Ponadto, z powyższych środków finansowana jest Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej oraz wspierane są istniejące już programy.

Biuro Edukacji finansuje działania w zakresie edukacji kulturalnej, podejmowane przez placówki oświatowe i organizacje pozarządowe. Jednymi z najważniejszych są konkursy dla organizacji pozarządowych oraz Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne. Biuro wspiera szczególnie programy międzyszkolne, zgodnie z aktualnymi potrzebami szkół, przedszkoli i placówek oświatowych i program Warszawska Aktywna Młodzież - działania grup nieformalnych w formie regrantingu.

Biuro Projektów i Polityki Społecznej wspiera programy dla seniorów w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych.

Finansowanie inicjatyw z zakresu edukacji kulturalnej odbywa się także na poziomie dzielnic: własne konkursy grantowe edukacji kulturalnej mają dzielnice Wawer i Wesoła.

Warszawski Program Edukacji Kulturalnej posiada system finansowania Laboratorium Edukacji Kulturalnej - w ramach działalności Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej dla środowiska szkół i placówek edukacyjnych, w ramach finansowania przez Biuro Kultury - dla dzielnicowych domów kultury. W ramach Modułu Otwartego, m.in. seminaria, szkolenia i wizyty studyjne dla całego środowiska.

Wiele projektów edukacji Kulturalnej realizowanych jest w ramach Inicjatywy Lokalnej – systemu prowadzonego przez Centrum Komunikacji Społecznej. Badania dotyczące działania grup nieformalnych edukacji kulturalnej realizowane i finansowane są przez Biuro Marketingu.


FINANSOWANIE EDUKACJI KULTURALNEJ W RAMACH BIURA EDUKACJI:


1. Konkursy dla NGO w ramach zadania „Edukacja kulturalna”
- grudzień
ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych

2. Małe granty dla NGO
- cały rok
ngo.um.warszawa.pl/male-granty

3. Granty w ramach programu „Aktywna Warszawska Młodzież”
cały rok
ngo.um.warszawa.pl/male-granty
www.aktywni.wwarszawie.org.pl
www.edukacja.warszawa.pl/aktywna-warszawska-mlodziez

4. Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne dla Szkół (WIE) - wnioski do 30 listopada; ogłoszenie do końca stycznia
- inicjatyw związanych z rozwojem zainteresowań i talentów,
- działań związanych z kultywowaniem tradycji narodowych, lokalnych, europejskich,
- przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej, w tym związane z rozwojem czytelnictwa,
- działań na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- edukacji medialnej i wykorzystania technologii informatyczno – komunikacyjnej w nauczaniu,
- systemowych działań szkoły w zakresie profilaktyki zdrowotnej
www.edukacja.warszawa.pl - zakładka „projekty edukacyjne”
www.edukacja.warszawa.pl/projekty-i-inicjatywy/warszawskie-inicjatywy-edukacyjne/

5. Programy międzyszkolne, Zajęcia Międzyszkolne Edukacji Kulturalnej (ZaMEK) - wnioski składane w 1. tygodniu września (I sem) – ogłoszenie do końca września, do końca stycznia (II sem- uzależnione od terminu ferii zimowych) – ogłoszenie do końca ferii zimowych.
Do 16 stycznia 2017 r. placówki mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów na realizację zajęć międzyszkolnych, przygotowujących uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

Całoroczne projekty realizowane dla uczniów z różnych szkół.
Projekt ma na celu:
- Podnoszenie kompetencji kulturalnych uczniów;
- Zwiększenie roli kultury w procesie edukacji i przygotowania dzieci oraz młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym;
- Podnoszenie jakości i upowszechnianie nowoczesnych metod edukacji kulturalnej;
- Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej
www.edukacja.warszawa.pl - zakładka „projekty edukacyjne”
www.edukacja.warszawa.pl/projekty-i-inicjatywy/zaj-cia-mi-dzyszkolne/ZaMEK


RÓŻNE SYSTEMY WSPARCIA DZIAŁAŃ EDUKACJI KULTURALNEJ, finansowane przez Biuro Edukacji

1. Edukacja filmowa WCIES i SCEK - cały rok
www.wcies.edu.pl
www.scek.pl

2. Laboratorium Edukacji Kulturalnej – szkolenia WCIES - cały rok
Dla nauczycieli.
www.wcies.edu.pl

3. Laboratorium Edukacji Kulturalnej – kursy SCEK - cały rok
www.scek.pl

4. Konkurs dla przedszkoli i szkół „Najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenie uczenia się” - składanie wniosków do końca marca, rozstrzygnięcie maj/czerwiec
Wskazanie najlepszych przestrzeni edukacyjnych z punktu widzenia architektury, estetyki i funkcjonalności.
www.edukacja.warszawa.pl

FINANSOWANIE EDUKACJI KULTURALNEJ W RAMACH BIURA KULTURY

b]1. Roczne lub wieloletnie konkursy dla NGO - edukacja kulturalna - konkurs otwarty, termin ogłoszenia do 25 listopada
ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych

2. Małe granty dla fundacji i stowarzyszeń - cały rok
ngo.um.warszawa.pl/male-granty

3. Stypendia artystyczne m.st Warszawy - do 15 października
Dla osób indywidualnych zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie
www.stypendia.um.warszawa.pl

4. Dla młodzieży - Stypendia JanaPawła2I nabór do 30 lipca, II nabór do 30 listopada
Dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych osiągają wysokie wyniki w nauce i ponadto twórczo angażują się w różnorodne inicjatywy, m.in. artystyczne
www.centrumjp2.pl/stypendia-im-jana-pawla-ii/stypendia-informacje-szczegolowe/kryteria-formalne

5.Dla instytucji kultury - konkurs dotacyjnydo stycznia 2017
Na realizację zadań ważnych z punktu widzenia regionalnej polityki rozwoju w zakresie rozwoju kultury w roku 2017, dla instytucji państwowych
bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/kultura/default.htm

6.Dla wyższych uczelni - konkurs dotacyjny - ogłoszenie 25 listopada, wnioski początek stycznia 2017
Na realizację zadań ważnych z punktu widzenia regionalnej polityki rozwoju w zakresie rozwoju kultury w roku 2016 dla uczelni wyższych
bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/kultura/default.htm

7. Fundusz Animacji Kultury, dla domów kultury - grudzień
Zadanie: projekty partnerskie edukacji kulturalnej
www.edukacjakulturalna.pl

8. Fundusz Animacji Kultury, dla dzielnicowych domów kultury - grudzień
Zadanie: na wsparcie zespołów amatorskich
www.edukacjakulturalna.pl

9. Fundusz Animacji Kultury, rewitalizacja – dla bibliotek i dzielnicowych domów kultury na projekty realizowane na terenach rewitalizacyjnych z lokalnym partnerem - grudzień
Zadanie: projekty partnerskie edukacji kulturalnej
www.edukacjakulturalna.pl

RÓŻNE SYSTEMY WSPARCIA DZIAŁAŃ EDUKACJI KULTURALNEJ, finansowane przez Biuro Kultury

1. Laboratorium Edukacji Kulturalnej - program dedykowany
Moduł dla dzielnicowych Domów Kultury 2016-2017
www.edukacjakulturalna.pl

2. Laboratorium Edukacji Kulturalnejwe współpracy w SCWO
Moduł dla ngo, program szkoleń dla animatorów, edukatorów, artystów, aktywistów.
warszawa.ngo.pl/scwo-szkolenia-seminaria

3. Laboratorium Edukacji Kulturalnej, moduł otwarty - 2016 cały rok
Wizyty studyjne w instytucjach animacji kultury i instytucjach artystycznych
www.edukacjakulturalna.pl

BIURO PROJEKTÓW I POLITYKI SPOŁECZNEJ wspiera programy dla seniorów w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych

1. Uniwersytety III Wieku
senioralna.um.warszawa.pl
politykaspoleczna.um.warszawa.pl/wspolpraca/konkursy

FINANSOWANIE m. in EDUKACJI KULTURALNEJ w ramach CENTRUM KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

1. Młoda Warszawa
mrw.um.warszawa.pl/miejski-informator-mlodziezowy

2. AKTYWNA WARSZAWSKA MŁODZIEŻ
www.aktywni.wwarszawie.org.pl

3. Budżet partycypacyjnydo 23 stycznia 2017
www.twojbudzet.um.warszawa.pl

4. Inicjatywa Lokalna - można składać cały rok
www.inicjatywa.um.warszawa.pl

RÓŻNE SYSTEMY WSPARCIA DZIAŁAŃ m.in. EDUKACJI KULTURALNEJ, finansowane przez CENTRUM KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

1. Wynajem lokalu na krótki okres
www.sprawylokalowe.um.warszawa.pl/lokale-u-ytkowe/kr-tkotrwa-e-udost-pnianie-lokali-u-ytkowych

RÓŻNE SYSTEMY WSPARCIA DZIAŁAŃ m.in. EDUKACJI KULTURALNEJ, finansowane przez BIURO MARKETINGU

1. Badania Barometrem miejskim - na zamówienie Biur
www.um.warszawa.pl/o-warszawie/warszawa-w-liczbach/barometr-warszawski

2. Badania jakości usług edukacji kulturalnej w domach kultury, bibliotekach, fundacjach, stowarzyszeniach i przedsiębiorcach - na zamówienie Biur
www.um.warszawa.pl/sites/default/files/attach/o-warszawie/bw_x_2014.pdf

FINANSOWANIE EDUKACJI KULTURALNEJ W DZIELNICACH

1. Dzielnicowy Program Stypendialny Śródmieście
www.art.srodmiescie.warszawa.pl/mecenat?more=530446602

2. Dzielnicowy Program Edukacji Kulturalnej: Wawer, Wesoła

WARSZAWSKA NAGRODA EDUKACJI KULTURALNEJ

W konkursie może startować animator, edukator, nauczyciel ,aktywista. Wniosek może zgłosić każdy podmiot, w tym instytucja kultury, placówka oświatowa, organizacja pozarządowa, uczelnia, firma lub osoba fizyczna. Nagroda na najlepszy projekt Edukacji Kulturalnej ma charakter finansowy.

1. Warszawska Nagroda dla najlepszego animatora, edukatora, nauczyciela - do czerwca danego roku
edukacjakulturalna.pl/wpek,1,5107.html?locale=pl_PL

Inne

Inne programy grantowe
Nasza środowiskowa wiedza o możliwościach zdobycia grantów jest ograniczona. Równolegle do systemu finansowania projektów animacyjnych ze środków publicznych (ministerstwa, województwa, miasta i gminy) istnieje duża grupa fundacji prywatnych.

Szczególnie polecamy Crowdfunding czyli finansowanie społecznościowe.
www.wspieramkulture.pl, www.crowdfunding.pl, www.megatotal.pl, www.wspieram.to, www.polakpotrafi.pl, www.siepomaga.pl

PRYWATNE FUNDACJE
Fundacja Orange
Fundacja Tesco
Fundacja Kronenberga
Fundacja BRE banku
Fundacja im. Dr M. Kantona
Fundacja BZ WBK
Fundacja Banku BGŻ
Fundacja BNP Paribas
Fundacja im. J.K. Steczkowskiego
Fundacja Pro Helvetia
Fundacja Kredyt Banku
Fundacja PZU
Fundacja Cepelia
Fundacja Orlen Dar Serca

PROGRAMY EUROPEJSKIE
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Kreatywna Europa
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (Fundusz Szwajcarski)
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

INICJATYWY OBYWATELSKIE I SPOŁECZNE
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Fundacja Fundusz Współpracy
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Akademia Rozwoju Filantropii
Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce
Fundacji Edukacja dla Demokracji

ŚRODKI PUBLICZNE
Na poziomie centralnym:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (Regionalne Programy Operacyjne)
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej-Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

INSTYTUCJE NARODOWE
Narodowe Centrum Kultury
Instytut Teatralny
Instytut Tańca i Muzyki
Instytut Adama Mickiewicza
Narodowy Instytut Audiowizualny
Państwowy Instytut Sztuki Filmowe
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Muzeum Historii Polskiej
Instytut Książki