Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Szkoła oswajania
Kiedy
28 września 2019 (sobota) - 29 września 2019 g. 09:30 - 17:15
Gdzie
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4 (mapa)
zamknij

Konferencja SZKOŁA OSWAJANIA ma charakter warsztatowo-dyskusyjny, i jest wynikiem doświadczeń, obserwacji, refleksji zdobytych przede wszystkim w ramach trzyletniego projektu O!SWÓJ realizowanego przez Teatr 21 w warszawskich szkołach.

Szkoła publiczna jest przestrzenią wspólną. Nie mamy dużego wpływu na cały system, ale ufamy, że można twórczo zmieniać i oswajać szkołę, korzystając z potencjału, który tkwi w nauczycielach i mikrośrodowisku każdej szkoły.

Wspólnie, w różnorodnym gronie chcemy wesprzeć ten potencjał. Porozmawiamy o szkole i spróbujemy znaleźć nowe źródła dla lepszego, opartego na empatii
funkcjonowania szkoły i wszystkich jej współtwórców, do których zaliczamy nauczycieli, uczniów, rodziców czy instytucje kultury.

Pragniemy spotkać ze sobą nauczycieli, artystów, kuratorów, pedagogów teatru oraz badaczy, dla których ważna jest edukacja oparta na dialogu, szacunku dla różnorodności, otwarta na miasto i jego ofertę, nie uciekająca od wyzwań i problemów.

Celem konferencji jest wsparcie nauczycieli w procesie edukacyjnym za pomocą twórczych narzędzi z obszaru sztuki. Chcemy przenieść pracę nad szkołą w przestrzeń pracy nad relacjami panującymi w szkole, w przestrzeń kreatywnej pracy projektowej czerpiącej z potencjału uczniów, budującej poczucie wspólności i demokracji, przy pełnym poszanowaniu różnorodności.

W programie konferencji SZKOŁA OSWAJANIA m.in.: najnowszy spektakl Teatru 21 „Trolle” (przygotowywany z myślą o młodych widzach z klas 1-3), warsztat do spektaklu, wykłady, otwarte dyskusje, jak również warsztaty teatralne, warsztaty z porozumienia bez przemocy, oraz warsztaty z krytycznego i twórczego działania.

ZAPISY: kursy.wcies.edu.pl/pl/a/SZKOLA-OSWAJANIA

PROGRAM --->>>

Kiedy?
28 września 2019 godz. 9.30-18.15
29 września 2019 godz. 9.30-17.15

organizatorzy: Teatr 21 oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń partner: Technikum Architektoniczno-Budowlane im. Stanisława Noakowskiego

uczestnicy: 80 nauczycieli