Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Białołęcki Ośrodek Kultury
Rodzaj instytucji: dom kultury
ul.Vincenta van Gogha 1
Warszawa (mapa)
zamknij
www.bok.waw.pl

Opis

Filie:
Białołęcki Ośrodek Kultury, ul. Głębocka 66, 03-287 Warszawa
3 pokoje z kuchnią – Miejsce Aktywności Lokalnej, ul. Głębocka 84, 03-287 Warszawa

Co jest dla nas najważniejsze w edukacji kulturalnej:
W edukacji kulturalnej najważniejsze jest dla nas wychowanie kulturalnych, otwartych ludzi poprzez rozwój ich osobowości i odkrywanie talentów. Stworzenie alternatywy dla zagospodarowania czasu wolnego zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Jest to także wyrównywanie dostępu do kultury i wzmacnianie lokalnej tożsamości mieszkańców poprzez budowanie relacji sąsiedzkich, integrację środowiska i wymienianie się doświadczeniem. Istotne jest dla nas także twórcze kształcenie od najmłodszych lat poprzez wspieranie działania placówek edukacyjnych w naszej dzielnicy.

Misja i krótki opis instytucji:
Białołęcki Ośrodek Kultury na kulturalnej mapie Warszawy istnieje już prawie 20 lat, od 2005r. mieści się w nowoczesnym budynku przy ul. van Gogha 1, natomiast we wrześniu 2016 r. otworzył nową placówkę we wschodniej części Białołęki.
Swoje miejsce w BOK znajdują dziecięce, młodzieżowe i dorosłe grupy teatralne i taneczne, studenci, rodzice i seniorzy. Jesteśmy przyjaznym ośrodkiem, otwartym na potrzeby mieszkańców, którzy wreszcie znaleźli miejsce, gdzie mogą urzeczywistniać swoje oryginalne pomysły i inicjatywy.
Wspólnie ze stowarzyszeniami, fundacjami i szkołami działającymi na terenie Białołęki realizujemy projekty służące lokalnej społeczności. W ośrodku odbywają się spektakle teatralne i taneczne, koncerty i imprezy okolicznościowe. W naszej ofercie zajęć sekcyjnych znajdują się m.in. zajęcia: muzyczne, teatralne, taneczne, plastyczne, lektoraty, a także bogata oferta zajęć dla seniorów.
W ośrodku działa lokalne Kino na Boku, pierwsza tego typu instytucja na Białołęce. Priorytetem kina jest popularyzowanie filmów o wysokich walorach artystycznych oraz filmowych projektów niekomercyjnych.
Od 2014 r. na Zielonej Białołęce działa Miejsce Aktywności lokalnej „3 pokoje z kuchnią”. Jest to miejsce spotkań, które łączy odpłatne zajęcia sekcyjne oferowane przez BOK z działalnością nieodpłatną, umożliwiającą czynny udział wszystkich mieszkańców.

Projekt autorski:
Lato tuż Obok – III nagroda w kategorii Instytucje Animacji Kultury Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej 2015.
Od czego się zaczęło czyli historia powstania projektu:
Impulsem do stworzenia projektu Lato tuż Obok była chęć nawiązania relacji między instytucją kultury i jej pracownikami a lokalną społecznością. Wychodząc z założenia, że dom kultury powinien aktywnie poszukać odbiorców zaprojektowaliśmy trzy przestrzenie do działań animacyjnych poza murami ośrodka kultury.
Na program Lato tuż oBok składały się trzy elementy: świetlicokawiarnia, barakowóz, czyli mobilny dom kultury oraz jego mniejsza wersja LATOBOK.
Kawiarenka działa na zasadzie sąsiedzkiej wymiany – przynieś lub zrób, namaluj, pomóż nam a będziesz mógł nieodpłatnie napić się kawy, herbaty lub lemoniady. Na miejscu odbywały się warsztaty dla dzieci: animacji przedmiotu i małej formy teatralnej, recyklingowe, umuzykalniające z jazzowymi mini koncertami. Dojrzalszej publiczności polecaliśmy piątkowe koncerty.
Ożył także okoliczny park Picassa. Stanął w nim barakowóz przebudowany na letni pawilon – mobilny dom kultury. Tam projektowaliśmy recyklingowe przedmioty, uczyliśmy się chodzenia na linie, doskonaliliśmy technikę rzutu frisbee i wymienialiśmy się ubraniami.
Ponadto po pobliskich osiedlach krążyła mobilna stacja do zabaw podwórkowych „LATOBOK”. Zaprojektowany przez zespół młodzieży i animatorów kultury wypełniony akcesoriami do gier i zabaw wózek. W podróż wyruszał kilka razy w tygodniu. Towarzyszący mu animatorzy aranżowali czas wolny najmłodszych, m.in. organizując gry podwórkowe i prowadząc warsztaty street artu.
Dla kogo: mieszkańcy dzielnicy – głównie dzieci i młodzież, ale także ich rodzice i dziadkowie.
Z kim: miejsce zaprojektowali mieszkańcy Białołęki oraz dzieci z Ośrodka Pomocy Społecznej podczas warsztatów prowadzonych przez berlińską grupę architektów REFUNC we współpracy z warszawskim kolektywem artystycznym NO MUDA. Budową kawiarni zajęli się więźniowie z białołęckiego aresztu, a sadzaniem roślin seniorzy.
Zrealizowano:
W ramach projektu obyły się warsztaty dla dzieci: animacji przedmiotu i małej formy teatralnej, recyklingowe, umuzykalniające z jazzowymi mini koncertami. Na scenie zagrali: Ostatni Przystanek Postępu, Michał Biela, Hanimal, Mademoiselle Carmel and The Zebras, The Bartenders i Backspace.
Rezultaty projektu:
- stworzenie infrastruktury do działań kulturalno-animacyjnych
- wydarzenia kulturalne
- wysoki stopień integracji i utożsamiania się z proponowanymi przez nas działaniami
Projekt jest kontynuowany – zmienia się i rozbudowuje. Animacje i działania letnie odbywają się aktualnie nie tylko na białołęckim Tarchominie, ale także na Zielonej Białołęce.
Finansowanie: środki własne
Co było najtrudniejsze:
Trudnością było zmierzenie się z ryzykiem projektu – jak ludzie zareagują na nowe przestrzenie. Czy będą chcieli z nich korzystać i czy nie zostaną zniszczone. Wyzwaniem było również skoordynowanie działań animacyjnych dziejących się równolegle w trzech miejscach.
Co sprawiło największą radość twórcom i uczestnikom:
Stworzona przestrzeń skupiała i integrowała społeczność. Wiele osób czeka codziennie na otwarcie Barakowozu, czynnie angażują się w projekt. Wyłoniła się grupa osób silnie związanych z naszymi działaniami.

Inne działania dotyczące edukacji kulturalnej:
Festiwal Teatralny "Garderoba Białołęki"
Jest to jedno z ważniejszych cyklicznych wydarzeń artystycznych Białołęckiego Ośrodka Kultury i jednocześnie wielkie święto miłośników teatru. Przez 17 lat przeszedł drogę od lokalnego konkursu do jednej z bardziej prestiżowych imprez teatru niezależnego, podczas której spotykają się, wymieniając doświadczenia, najlepsze zespoły z całego kraju.
"Garderoba Białołęki" ma charakter otwartego dla publiczności przeglądu połączonego z konkursem, w trakcie którego nagradzane są: najlepsze przedstawienie (Grand Prix ), reżyser, aktor i aktorka.
W czasie imprezy odbywają się również warsztaty aktorskie i imprezy towarzyszące – koncerty, spektakle mistrzowskie i pozakonkursowe. Co roku, spektakle ocenia jury składające się z osób związanych z teatrem zawodowo. O wyróżnieniach decydował, m.in. prodziekan Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Janusz Majcherek czy aktor Teatru Powszechnego Wojciech Kalarus.
Przewodniczącym jury od początku istnienia Garderoby jest Jarosław Kilian, wieloletni dyrektor Teatru Polskiego, prodziekan wydziału reżyserii Akademii Teatralnej.
Tradycją Garderoby Białołęki jest powoływanie drugiego, niezależnego zespołu jurorskiego, którego członkami zostają przedstawiciele białołęckich amatorskich formacji teatralnych, przyznający nagrody i wyróżnienia jako "Loża Teatrów Białołęckich".

Garderoba Białołęki – film >>>

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za edukację kulturalną:
Ewa Jabłońska, e-mail: e.jablonska@bok.waw.pl

Multimedia