Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

STUDIO teatrgaleria
Rodzaj instytucji: teatr
Pl. Defilad 1
Warszawa (mapa)
zamknij
22 620 47 70
sekretariat@teatrstudio.pl
www.teatrstudio.pl

Opis

Co jest dla nas najważniejsze w edukacji kulturalnej:
Dział edukacji STUDIO teatrgalerii realizuje aktywności z zakresu edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych przede wszystkim po to, aby:
- docierać do szerokiego grona odbiorców; poszerzać ich kompetencje kulturowe, a także oswajać z teatrem poprzez działania pedagogiczno-teatralne,
- wychowywać nowe pokolenia widowni teatralnej,
- zwiększać liczbę świadomych odbiorców kultury i otwierać STUDIO teatrgalerię na jeszcze szerszy krąg odbiorców działań okołoteatralnych,
- likwidować bariery w dostępie do kultury dla osób z niepełnosprawnościami,
- promować i rozszerzać kompetencje edukacji i pedagogiki teatru w Polsce.

Misja i krótki opis instytucji:
Naszą misją jest pedagogika teatru – pragniemy pokazywać widzom, że pojęcie teatru nie musi ograniczać się do oglądania spektakli, a narzędzia wykorzystywane przy powstawaniu przedstawień mogą okazać się niezwykle przydatne w codziennym życiu. Poprzez aktywne włączanie widzów w działania pedagogiczno-teatralne mamy nadzieję rozwijać ich wrażliwość estetyczną oraz wyposażać w nowe narzędzia odbioru dzieła teatralnego. Chcemy, aby STUDIO teatrgaleria była nie tylko przestrzenią oglądania spektakli, ale również miejscem aktywnego doświadczania teatru.

Projekt autorski:
Od czego się zaczęło czyli historia powstania projektu:
Dział edukacji STUDIO zainicjował ważny dla nas projekt spotkań pedagogiczno-teatralnych dla dzieci i młodzieży; są to: Lekcja teatralna – teatr od kulis oraz Zabawa w teatr - warsztaty dla młodzieży. Projekt powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie klas szkolnych, gimnazjalnych, licealnych i grup zorganizowanych na obcowanie z teatrem w inny sposób niż oglądanie przedstawień. Zabawa teatralnymi narzędziami i formami to szansa na zdobycie nowych umiejętności, poszerzenie wiedzy, rozbudzenie wyobraźni, wzbogacenie doświadczeń, jak również twórczą integrację grupy. Do dziś rozwijamy projekt i poszerzamy grono dzieci i młodzieży zainteresowanych ujrzeniem teatru od środka i doświadczaniem go w niecodzienny sposób.
Pedagodzy/ pedagożki teatru współpracujący z działem edukacji STUDIO prowadzą spacery i warsztaty w różnych przestrzeniach instytucji. Wraz z młodymi odbiorcami sztuki wybieramy się na wycieczkę do miejsc, do których widzowie nie mają zazwyczaj wstępu. Odkrywamy tajemnice teatralnego rzemiosła i poszukujemy odpowiedzi na nurtujące pytania o pracę teatru i jego narzędzia, a także tworzymy własne etiudy.

Inne działania dotyczące edukacji kulturalnej:
- Programy edukacyjne do premier STUDIO – spotkania, warsztaty i debaty mające na celu wprowadzenie uczestników w świat sztuki, którą zobaczą na scenie lub poszerzenia kontekstów spektaklu, który już widzieli. Wykłady dla zainteresowanych widzów bez ograniczeń wiekowych, na których ukazujemy szeroki kontekst spektaklu, zapoznajemy się z sylwetkami autorów dramatu i reżyserów.

- Portret kobiecy – cykl spotkań dla kobiet, z kobietami, o kobietach wokół wybranej z jednego ze spektakli repertuarowych postaci kobiecej. W tym sezonie stawiamy na kobiece duety, dlatego do współprowadzenia spotkań zapraszamy specjalistki z różnych dziedzin m.in. kultury, sztuki czy psychologii. Wszystko po to, aby lepiej zrozumieć wybrane bohaterki spektakli, poznać narzędzia teatralne, które mogą okazać się użyteczne w codziennym życiu oraz wyposażyć uczestniczki w nowe, praktyczne umiejętności.

- Spektakle z audiodeskrypcją i napisami / warsztaty TEATRALNY RENTGEN – STUDIO dostępne to program działań teatralnych dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Pragniemy umożliwić dostęp do wydarzeń STUDIO wszystkim widzom bez wyjątku i nieustannie się rozwijamy, by poszerzać grono uczestników spektakli i warsztatów. Proponujemy warsztaty dla rodziców i dzieci z niepełnosprawnościami oraz spektakle z audiodeskrypcją i napisami dla osób niesłyszących i niewidomych, które z uwagi na niepełnosprawność bywają marginalizowane jako potencjalni odbiorcy teatralni. Razem z Fundacją Kultury bez barier, która jest merytorycznym partnerem projektu, prezentować będziemy wybrane spektakle z naszego repertuaru dedykowane widzom z niepełnosprawnościami. Każdy spektakl jest poprzedzony warsztatami praktycznymi, które przybliżają uczestnikom kontekst i treść przedstawienia.

- Projekt OPERA DLA GŁUCHYCH – dwuletni cykl wydarzeń artystycznych, których głównym przedmiotem będzie historia oraz współczesna kultura społeczności osób głuchych. Głównymi obszarami projektu będą: prezentacja aktywności artystycznej głuchych (teatr, pantomima, poezja migowa, film) w głównym obiegu kultury wysokiej; wyjaśnienie jej historycznego, politycznego oraz kulturowego kontekstu; zbudowanie pomostu komunikacyjnego pomiędzy artystami oraz odbiorcami ze świata słyszących i ze świata głuchych. Na "Operę dla głuchych - Sezon 1" (wrzesień 2017 - czerwiec 2018) złoży się 20 wydarzeń skierowanych do osób głuchych oraz słyszących. Wszystkie wydarzenia "Sezonu 1" stanowiły będą zarazem wstęp - proces przygotowania twórców oraz odbiorców - do "Sezonu 2" (wrzesień 2018 - czerwiec 2019), w którym zostanie stworzona nowa "Opera dla Głuchych" - interdyscyplinarny utwór, łączący elementy koncertu muzyki noise, instalacji audiowizualnej, spektaklu postdramatycznego, spektaklu tańca nowoczesnego, pantomimy i poezji migowej.

- Współpraca z Teatrem 21 – STUDIO teatrgaleria jest partnerem 3-letniego projektu Teatru 21 „2017.T21.2019”.
W ramach współpracy zespół kierowany przez Justynę Sobczyk regularnie prezentuje swoje produkcje na scenie STUDIO, a także prowadzi spotkania i warsztaty dla młodzieży i pedagogów.

- Wolontariat w kulturze – istnieje możliwość odbycia wolontariatu lub stażu studenckiego w dziale edukacji STUDIO

www.teatrstudio.pl/edukacja/
www.facebook.com/studio.teatr/?fref=ts

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za edukację kulturalną/ koordynator dostępności:
Magdalena Kamińska, magdalena.kaminska@teatrstudio.pl

Facebook