Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy - Sceny w Pałacu Kultury i Nauki
Rodzaj instytucji: teatr
Pałac Kultury i Nauki
Warszawa (mapa)
zamknij
22 656 68 44
www.teatrdramatyczny.pl

Opis

Filie:
Scena im. G. Holoubka, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
Scena im. H. Mikołajskiej, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
Scena na Woli im. T. Łomnickiego, ul. Kasprzaka 22, 01-211 Warszawa
Scena Przodownik, ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa

Co jest dla nas najważniejsze w edukacji kulturalnej:
Bardzo ważnym zadaniem jakie przed sobą stawiamy jest wychowywanie kolejnych pokoleń Widzów, przybliżanie im kultury teatralnej, przygotowanie do swobodnego i świadomego poruszania się po jej obszarach. Bogatą propozycję repertuarową dla grup szkolnych uzupełniamy o projekt Lekcja teatralna – zwiedzanie scen teatru w zabytkowych pomieszczeniach Pałacu Kultury i Nauki – łączymy z przekazywaniem wiedzy na temat pracy teatru i w teatrze, powstawania spektakli, zdradzamy teatralne tajemnice i opowiadamy o teatralnych przesądach. Oferta nie ma ograniczeń wiekowych, a poziom trudności i język przekazu każdorazowo dostosowujemy do wieku uczestników.

Misja i krótki opis instytucji:
Ideą Teatru Dramatycznego jest rozmowa o kondycji człowieka na początku XXI wieku, budowanie jego samowiedzy: psychologicznej, seksualnej, moralnej, społecznej, politycznej, narodowej i historycznej; działania egzorcyzmujące demony przeszłości, terapeutyzujące lęki współczesności i poszerzające przestrzeń wolności, budujące społeczeństwo wolne od uprzedzeń, otwarte i światłe. Dyskusja toczy się przy pomocy dramatu, będącego wypadkową dwóch rozbieżnych dążeń – postępu i tradycji.
W obecnym kształcie Teatr Dramatyczny funkcjonuje od listopada 2012. Na mocy uchwały Rady m.st. Warszawy nastąpiło połączenie Teatru Dramatycznego m.st. Warszawa im. Gustawa Holoubka i Teatru na Woli im. Tadeusza Łomnickiego.
Przedmiotem działalności Teatru Dramatycznego jest w szczególności:
1) przygotowywanie i prezentowanie spektakli teatralnych,
2) realizowanie projektów artystyczno-edukacyjnych,
3) współpraca w dziedzinie i sztuki m.in. z instytucjami, artystami, organizacjami pozarządowymi.

Projekt autorski:
Naszym celem jest upowszechnienie kultury wysokiej. Mamy świadomość, że edukację kulturalną należy rozpocząć od możliwie wczesnego wieku i działać wielopłaszczyznowo, a przede wszystkim zlikwidować dystans pomiędzy widzem a teatrem.
Projekt lekcja teatralna – zwiedzanie scen teatru w zabytkowych pomieszczeniach Pałacu Kultury i Nauki – łączymy z przekazywaniem wiedzy na temat pracy teatru i w teatrze, powstawania spektakli, zdradzamy teatralne tajemnice i opowiadamy o teatralnych przesądach. Oferta nie ma ograniczeń wiekowych, a poziom trudności i język przekazu każdorazowo dostosowujemy do wieku uczestników.
Zwiedzanie jest uzupełnieniem propozycji repertuarowej skierowanej do możliwie szerokiej grupy odbiorców. Przygotowujemy spektakle dla Widzów od 11 roku życia. W ofercie dla młodych widzów m.in. Dziwny przypadek psa nocną porą, Mistrz i Małgorzata, Król Edyp, Niedźwiedź Wojtek, Nasza klasa, Madame, Miarka za miarkę, Wizyta starszej pani.
Sięgamy zarówno po klasykę jak i współczesne propozycje z najwyższej półki. Ponadto organizujemy spotkania z twórcami po spektaklach.
Działaniem na marginesie zjawisk edukacyjnych jest projekt Kukułcze jajo czyli opieka nad dziećmi w trakcie spektakli. Poprzez zabawę dzieci uczą się takich zagadnień jak: teatr cieni, scenografia, kostiumy, reżyseria, aktorstwo.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za edukację kulturalną:
aleta.mądra@teatrdramatyczny.pl

Multimedia


Facebook