Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki
ul. Morskie Oko 2
Warszawa (mapa)
zamknij
509019934
wtm@wtm.org.pl;warszawskietowarzystwomuzyczne@gmail.com
www.wtm.org.pl;warszawskietowarzystwomuzyczne.pl

Opis

Co jest dla nas najważniejsze w edukacji kulturalnej:
- wprowadzenie w świat muzyki i kultury,
- rozbudzenie zamiłowania do muzyki poprzez czynne muzykowanie oraz uczestniczenie w życiu koncertowym,
- kształcenie przyszłych odbiorców kultury - ich świadomości, wrażliwości, dobrego smaku/gustu muzycznego,
- integracja środowiskowa i międzypokoleniowa (dzieci, młodzież, dorośli, niepełnosprawni, osoby starsze) służąca budowaniu więzi i radości płynącej ze wspólnego muzykowania,
- uświadomienie wartości kształcenia muzycznego jako czynnika kształtującego rozwój ogólny oraz mającego wartość terapeutyczną.

Misja i krótki opis instytucji:
Edukacja, wychowanie i rozwój poprzez muzykę.

Projekt autorski:
Ogniska Muzyczne są niepubliczną placówką oświatową utworzoną i prowadzoną przez Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki od 1951 r. Działają na terenie Warszawy i okolic. Poprzez indywidualne lekcje gry na wybranych instrumentach, naukę teorii muzyki, pracę z akompaniatorem – kształcimy dostosowując program do indywidualnych możliwości i zdolności ucznia.

Ponadto oferujemy:
- możliwość grania w zespołach kameralnych,
- konsultacje i warsztaty muzyczne prowadzone przez nauczycieli szkół muzycznych II stopnia,
- udział w koncertach organizowanych m.in. w sali koncertowej WTM (Pałac Szustra), Łazienkach Królewskich, szkołach, domach kultury, domach opieki społecznej,
- zapewniamy wysoki poziom kształcenia przez doświadczonych pedagogów i artystów muzyków,
- udział w konkursach, przeglądach, festiwalach,
- przygotowanie do castingów.

Nabór słuchaczy oparty jest na zasadach maksymalnej dostępności dla wszystkich chętnych, zapisy do Ognisk Muzycznych trwają cały rok. Nie obowiązuje limit wieku, prowadzimy również "lekcje otwarte" dla wszystkich zainteresowanych.
Oferujemy możliwość kształcenia osobom niepełnosprawnym (dzieci, dorośli) .
Proponujemy również zajęcia rytmiczno-umuzykalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz realizujemy nowatorski program „Fortepian dla malucha”
Uczniowie mogą się kształcić w systemie egzaminacyjnym (otrzymują wówczas dyplom ukończenia), bądź w systemie bezegzaminacyjnym (otrzymują świadectwo ukończenia).
Absolwenci Ognisk często kontynuują naukę w państwowych szkołach muzycznych oraz uczelniach muzycznych. Nauka w Ogniskach jest odpłatna.