Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Dom Kultury "Świt"
Dom Kultury "Świt"
Rodzaj instytucji: dom kultury
ul. Wysockiego 11
Warszawa (mapa)
zamknij
+48 22 811 01 05/09
swit@dkswit.com.pl
www.dkswit.com.pl

Opis

Co jest dla nas najważniejsze w edukacji kulturalnej:
W edukacji kulturalnej prowadzonej w Domu Kultury Świt szczególną uwagę zwracamy na stworzenie możliwości poznawania kultury i ćwiczenia jej form w sposób wzmacniający podmiot i jego przygotowanie do działań kreatywnych, otwartych, odważnych, samodzielnych. Ważnym dla nas elementem jest tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej pozwalającej na nowatorskie i sprawcze działania lokalnego środowiska.

Misja i krótki opis instytucji:
Dom Kultury Świt jest instytucją kultury działającą od 1958 r. Naszym głównym zadaniem jest organizowanie zróżnicowanych form działalności kulturalno-oświatowej i rekreacyjnej. Już od bardzo dawna nie jesteśmy typowym domem kultury, którego stereotypowy obraz to tzw. „kółka zainteresowań”, czyli coś na kształt nieco większej świetlicy. Oczywiście mamy szeroką ofertę zajęć dla dzieci, ale Dom Kultury Świt w obecnym kształcie, to konglomerat różnorodnej aktywności kulturalnej, artystycznej dla ludzi w bardzo różnym wieku. Oprócz licznych pracowni artystycznych i klubów zainteresowań, Świt to również kino, teatr, estrada, uniwersytet dla seniorów i dla dzieci oraz biblioteka. Wspieramy też podwórkowe akcje artystyczne, aktywności organizacji społecznych, pozarządowych i indywidualnych twórców. Tak wiele wcieleń DK Świt wynika z wielu różnych zainteresowań i potrzeb kulturalnych mieszkańców naszej dzielnicy i „okolic”.

Projekt autorski:
Bródnowski Uniwersytet Dzieci to wkład Domu Kultury ŚWIT, jako instytucji samorządowej, w pomnażanie kapitału społecznego. Celem Bródnowskiego Uniwersytetu jest nieskrępowany rozwój intelektualny dzieci, odkrywanie i rozwijanie ich predyspozycji i talentów, które z czasem, jeżeli nie zostaną dostrzeżone, mogą być bezpowrotnie utracone. Jeżeli jednak je rozbudzimy, uświadomimy i rozwiniemy, to nasze hasło - "Od juniora do profesora" będzie miało bardzo poważną szansę na realizację. W roku akademickim 2016/2017 rozpoczynamy 7 rok działalności. Wykładowcy, rekrutujący się z warszawskich uczelni wyższych, nie mają ze swoimi studentami lekkiego życia, bo to prawdziwi odkrywcy, niepokorne i bardzo dociekliwe umysły, których nie można zbyć lakoniczną odpowiedzią. Mali słuchacze uczestniczą w wykładach z astronomii, fizyki, historii, geografii, filozofii, psychologii, kulturoznawstwa, etnografii, literatury, matematyki, meteorologii, archeologii, biologii. W nowym roku akademickim tę szeroką gamę dyscyplin naukowych wzbogaci varsavianistyka i sztuka reportażu.
Działalność Uniwersytetu adresowana jest do dzieci od 6 do 12 roku życia.
Mali studenci uczestniczą w interaktywnych wykładach i zajęciach fakultatywnych takich jak: Akademia Małego Europejczyka, warsztaty naukowe – Mali Einsteini, pracownia ceramiczna czy historia sztuki.
Uniwersytet w formie interaktywnych wykładów zamierza podsycać naturalną ciekawość dzieci, uczyć poprzez zabawę, rozwijać talenty, kształtować osobowość człowieka poszukującego, człowieka odkrywcy. Uważamy, że takie podejście jest niezbędnym warunkiem rozwoju potencjału twórczego i intelektualnego każdego dziecka. Mamy nadzieję, że w ten sposób uda nam się wesprzeć rodziców w ich codziennej trosce o właściwy rozwój ich dzieci, a także szkoły, które z uwagi na konieczność realizacji obfitych treści programowych, często tracą z pola widzenia indywidualne zainteresowania ucznia.
Wyzwaniem było skonstruowanie programu, który spełni oczekiwania odbiorców i jednocześnie pozwoli na uzyskanie pełnej frekwencji. Uczyliśmy się wraz z rozwojem Uniwersytetu obserwując potrzeby dzieci, co ich szczególnie interesuje, nudzi, męczy, zachwyca.

Inne działania dotyczące edukacji kulturalnej:
Beatlemania Festiwal im. Johna Lennona – pomysłodawca: Waldemar Kuleczka; Festiwal jest ogólnopolskim konkursem wokalno – instrumentalnym odbywającym się od 2007 roku. Konkurs ma na celu rozśpiewanie i umuzykalnienie ludzi oraz propagowanie muzyki The Beatles, a także dekady polskiego big-bitu. Odbywa się w dwóch kategoriach artystycznych: wiernego odtwórstwa muzycznego (zespoły wokalno-instrumentalne), oraz swobodnej interpretacji (soliści z akompaniamentem, zespoły wokalno-instrumentalne, wykonania instrumentalne). Finałem jest koncert laureatów i koncert gwiazd.

Międzyszkolny Konkurs Zespołów Teatralnych im. Piotra Grabowskiego Maska – organizowany od 1994 roku. Teatr szkolny istnieje od wielu stuleci i tu również potrzebne są zmiany. Taka myśl towarzyszyła nam przy tworzeniu regulaminu Konkursu Teatrów Szkolnych Maska. Poprzez konkurs pragniemy promować wizję teatru szkolnego, w którym to właśnie teatr będzie dla uczniów, a nie na odwrót.

XX Międzyszkolny Konkurs Wokalno – Muzyczny Debiuty – organizowany jest od 1994 roku. Od roku 2013 Konkurs odbywa się pod patronatem Beatlemania Festival im. Johna Lennona i hasłem Big Bit Debiuty i ta (rock and rollowa) formuła pozwala uczniom na duże większe wyrażenie siebie i najlepiej oddaje niepokorność i temperament młodego pokolenia. Rock’n’roll to wolność, dlatego udział w konkursie zgłaszany przez szkoły musi być jednocześnie dobrowolnym wyborem ucznia/wykonawcy. Rock’n’roll jest tematem przewodnim konkursu, ale nie jest obligatoryjny. Uczestnicy mogą zgłaszać się również z repertuarem, który najlepiej odpowiada ich predyspozycjom i zainteresowaniom.

Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika - to jeden z największych w Polsce przeglądów kolęd. Eliminacje do tego niezwykłego przedsięwzięcia odbywają się w 38 ośrodkach eliminacyjnych w Polsce oraz na Ukrainie i Białorusi. W Warszawie eliminacje przeprowadza Dom Kultury Świt. Do eliminacji zaproszeni są wszyscy, którzy ukończyli 6 lat i chcą podzielić się własną interpretacją kolęd i pastorałek. Festiwal przeznaczony jest dla amatorów (w tym uczniów i absolwentów szkół muzycznych I stopnia). Można śpiewać solo i w zespołach, z instrumentami lub podkładem z płyty. Zwycięzcy ze wszystkich rejonów eliminacji biorą udział w przesłuchaniach finałowych w Będzinie, Festiwal zwieńcza Koncert Galowy, który można oglądać także na żywo w Internecie.

www.youtube.com/user/dkswit/videos

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za edukację kulturalną:
Ewa Szczecińska, eszczecinska@dkswit.com.pl,
Aneta Wyczółkowska, awyczolkowska@dkswit.com.pl

Multimedia


Facebook