Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
Rodzaj instytucji: biblioteka
ul. Słowackiego 19a
Warszawa (mapa)
zamknij
+48 228 322 367
administracja@bpzoliborz.pl
www.bpzoliborz.pl

Opis

Oddziały:
Czytelnia Naukowa nr XVI, pl. Inwalidów 3
Dział Czytelnia Pod Sowami, ul. gen. J. Zajączka 8
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 16, ul. Słowackiego 19A
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XV, ul. Broniewskiego 9A
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 13, ul. Śmiała 24
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 138, ul. Broniewskiego 9A
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XX, ul. Śmiała 24
Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 111, ul. Mickiewicza 65

Co jest dla nas najważniejsze w edukacji kulturalnej:
Promocja książki, czytelnictwa oraz szeroko pojętej kultury.

Misja i krótki opis instytucji: Misją Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz jest rozwijanie i zaspokajanie określonych potrzeb czytelniczych i informacyjnych oraz upowszechnianie czytelnictwa poprzez:
- gromadzenie, udostępnianie i przechowywanie zbiorów bibliotecznych na różnych nośnikach z uwzględnieniem powszechnego i bezpłatnego dostępu do Internetu;
- popularyzacja książki, czytelnictwa i aktywności kulturalnej poprzez organizowanie spotkań czytelników z pisarzami, ludźmi kultury i nauki;
- wspomaganie w zdobywaniu wykształcenia i twórczym rozwoju jednostki;
- spełnianie oczekiwań wszystkich użytkowników Biblioteki poprzez:
- stwarzanie warunków do wczesnych kontaktów z książką i wyrabianie nawyków czytelniczych wśród dzieci i młodzieży
-pomoc w rozwijaniu umiejętności samokształcenia uczniów i studentów
- stwarzanie dogodnych warunków oraz otaczanie opieką osób starszych i niepełnosprawnych;
- kształcenie odbiorców informacji elektronicznej;
- wspieranie i promowanie środowiska twórców lokalnych;
- upowszechnianie tradycji i kultury;
- współpraca środowiskowa z lokalnymi instytucjami i organizacjami.

Biblioteka jest samodzielną jednostką organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, posiadającą osobowość prawną uzyskaną z chwilą wpisu do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury prowadzonej przez Wydział Kultury i Promocji Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Inne działania dotyczące edukacji kulturalnej:
W ramach popularyzacji książki i czytelnictwa oraz szeroko pojętej kultury, a także promocji Biblioteki organizujemy następujące wydarzenia:
- spotkania autorskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- wykłady dla młodzieży szkolnej na tematy związane z literaturą i historią prowadzone przez ludzi nauki
- teatrzyki dla dzieci
- okolicznościowe koncerty dla dorosłych
- kursy komputerowe dla seniorów
- cykliczne zajęcia dla dzieci i młodzieży: czytanie bajek, legend i wierszyków; biblioterapia dla dzieci specjalnej troski; lekcje biblioteczne; zajęcia plastyczne
- cykliczne spotkania członków Dyskusyjnego Klubu Książki
- spotkania dla seniorów z przewodnikiem na temat historii Warszawy i naszej dzielnicy oraz innych ciekawych tematów historycznych
- cykliczne prezentacje nowości wydawniczych w Punkcie Informacyjno-Doradczym dla Seniorów oraz w żoliborskich Klubach Seniorów.

Od maja 2018 roku Czytelnia Pod Sowami przy ul. gen. J. Zajączka 8 staje się drugim na Żoliborzu Miejscem Aktywności Lokalnej, które jednak jako Czytelnia nie zmienia swej funkcji.
Udostępniamy przestrzeń na działalność dostępną dla mieszkańców.
Można tu zrealizować swój pomysł na wykład, spotkanie, warsztat, wystawę, mały spektakl lub koncert.
Przestrzeń działania sąsiedzkiego jest udostępniana nieodpłatnie.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za edukację kulturalną: