Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Rodzaj instytucji: biblioteka
ul. Skoczylasa 9
Warszawa
22 818 60 13
biblioteka@bppn.waw.pl
www.bppn.waw.pl

Opis

Oddziały:
Czytelnia Naukowa nr X
, ul. Skoczylasa 9, 03-470 Warszawa
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 41, ul. Skoczylasa 9, 03-470 Warszawa
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 50, ul. Skoczylasa 9, 03-470 Warszawa

Filie:
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 4
, ul. Radzymińska 50, 03-752 Warszawa
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 6, ul. Strzelecka 21/25, 03-433 Warszawa
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 56, ul. Inżynierska 10, 03-410 Warszawa
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 101, ul. Ząbkowska 23/25, 03-736 Warszawa
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 102, ul. Jagiellońska 47 E, 03-743 Warszawa
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 136, ul. Szanajcy 14, 03-481 Warszawa
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 8, ul. Ząbkowska 23/25, 03-736 Warszawa
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 59, ul. Radzymińska 50, 03-752 Warszawa

Misja i krótki opis instytucji:
Biblioteka stanowi centrum kultury, edukacji i informacji - otwarte na potrzeby środowiska lokalnego. Zapewnia profesjonalny poziom usług oraz buduje pozytywny wizerunek w swoim wielokulturowym środowisku. Misją biblioteki jest udostępnianie zasobów i świadczenie usług (różnorodnymi metodami i środkami), służących zaspakajaniu potrzeb jednostek i grup w zakresie edukacji informacji i rozwoju osobistego. Ważnym zadaniem tej misji jest także edukacja i przygotowanie małych dzieci do bardzo wczesnych kontaktów z książką i biblioteką, jak również pomoc w rozwijaniu umiejętności samokształcenia uczniów i studentów, a także ochrona i zachowanie zbiorów dla pożytku przyszłych pokoleń. Biblioteka to miejsce kultywowania i utrwalania dziedzictwa narodowego, kultury i tradycji poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez. Przyszłość Biblioteki Publicznej to rozwijanie się w formie hybrydowej, łączącej elementy biblioteki tradycyjnej i elektronicznej.

Projekt autorski:
Budżet Partycypacyjny 2016
Realizacja trzech zwycięskich projektów w Budżecie Partycypacyjnym.
Zakup nowości wydawniczych dla Praskich Bibliotek
Środki na zakup nowości wydawniczych, a także uzupełnienie księgozbioru o pozycje, których nie udało się nabyć w poprzednich latach w Bibliotece Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.
Wzbogacenie oferty kulturalnej Praskich Bibliotek
Celem projektu było uatrakcyjnienie oferty kulturalnej Biblioteki Publicznej dla mieszkańców dzielnicy: dzieci, dorosłych i seniorów. Proponowane działania miały charakter edukacyjno-kulturalny, dostosowane do wieku odbiorców: spotkania autorskie, spotkania z baśniami, teatrzyki, spotkania edukacyjne dla seniorów.
Zakup multimediów dla Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga- Północ
Zakup zbiorów multimedialnych (audiobooki, filmy DVD, płyty cd z muzyką do biblioteki do bezpłatnego udostępniania na terenie Dzielnicy Pragi Północ dla wszystkich mieszkańców: dzieci, młodzieży i dorosłych).
e-pracownia warszawska Stara Praga i e-pracownia warszawska Nowa Praga
W listopadzie 2014 w ramach projektu Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie utworzono w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży Nr 8 e-pracownię warszawską Stara Praga, wyposażoną w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz drukarki.
Działania e-pracowni są nakierowane na zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży oraz umożliwienie im korzystania z Internetu.
W ramach projektu Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych w Bibliotece powstała e-pracownia warszawska Nowa Praga. Jest to miejsce ogólnego dostępu, każda osoba niepełnosprawna może korzystać ze specjalistycznego sprzętu komputerowego. Działania e-pracowni są nakierowane na zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych i umożliwienie im korzystania z Internetu

Muzyka ma w sobie magię
W 2013 roku Biblioteka zrealizowała projekt Muzyka ma w sobie magię w ramach Programu Lutosławski 2013 Promesa. Zaproponowane działania miały na celu upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o Witoldzie Lutosławskim w 100. rocznicę jego urodzin oraz uświadomienie znaczenia jego muzyki dla kultury polskiej i światowej. W ramach projektu odbyło się 46 warsztatów edukacyjno-plastycznych, 10 minikoncertów muzycznych, 9 spektakli teatralnych dla dzieci, 4 warsztaty literacko-muzyczne, 9 spotkań z przewodnikiem, 1 konkurs plastyczny o zasięgu mazowieckim. Program zajęć został dostosowany do poziomu i wieku uczestników. W zajęciach uczestniczyło 1725 dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych Pragi-Północ.
Muzyka jest alfabetem, który trzeba poznać
W 2010 roku Biblioteka zrealizowała projekt edukacyjny Muzyka jest alfabetem, który trzeba poznać w ramach programu Fryderyk Chopin 2010 Promesa. Priorytetem działania była "edukacja artystyczna najmłodszego pokolenia" w czasie trwania obchodów Roku Chopinowskiego. Dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych Pragi-Północ zrealizowano w czasie trwania projektu 124 wydarzenia kulturalne, których celem była przedstawienie sylwetki Fryderyka Chopina jako wszechstronnego kompozytora i wielowymiarowego artysty. Odbyły się 34 audycje słowno-muzyczne, 82 warsztaty edukacyjno-plastyczne, konkurs plastyczny o zasięgu ponadregionalnym oraz konkurs multimedialny o zasięgu ogólnopolskim. Ogółem we wszystkich przedsięwzięciach uczestniczyło 5340 dzieci.

Inne działania dotyczące edukacji kulturalnej:
Działania edukacyjne i kulturalne stanowią ważną pozycję w pracy Biblioteki z Czytelnikiem. Podnoszą jakość świadczonych usług i atrakcyjność placówek. W tym zakresie do kalendarza zadań bibliotecznych na stałe wpisane są:
- lekcje biblioteczne
- spotkania autorskie
- wykłady, prelekcje
- głośne czytanie wybranych utworów z literatury pięknej
- przedstawienia teatralne
- różnorodne zajęcia dla czytelników z zakresu promocji książki i czytelnictwa
- zajęcia komputerowe
- interaktywne kursy nauki języków obcych - Funpakiet
- konkursy (plastyczne, fotograficzne)
- koncerty
- akcja „Zima w mieście”; „Lato w mieście”
- imprezy okolicznościowe
- zajęcia świetlicowe – odrabianie lekcji, gry planszowe, rysowanie.