Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy
Dom Kultury Kadr
Rodzaj instytucji: dom kultury
ul. Rzymowskiego 32
Warszawa (mapa)
zamknij
+48 22 843 88 81 wew. 200; 787 086 396
info@dkkadr.waw.pl; recepcja@dkkadr.waw.pl
www.dkkadr.waw.pl

Opis

Misja i krótki opis instytucji:

Nasz „KADR” jest jednocześnie wąski, bo skupiamy się na pojedynczych ludziach, ich potrzebach, marzeniach czy problemach, jak i wystarczająco szeroki, by uchwycić przemiany dotykające każdego z nas. Uniwersalność naszych działań tworzy spójną ofertę skierowaną nie tylko do okolicznych mieszkańców, ale do wszystkich warszawiaków zainteresowanych autorskim programem artystyczno-edukacyjnym. Dzięki naszej pasji i zaangażowaniu realizujemy najbardziej śmiałe pomysły i przekuwamy je w realne działania. Nowy budynek zainspirował nas do stworzenia nowoczesnego i adekwatnego programu, który jest efektem pracy kilku zespołów eksperckich. Wierzymy w moc sprawczą sztuki, edukacji kulturalnej – dlatego przyświeca nam idea odczarowania wizerunku domów kultury, postawienia na profesjonalizm i lokalność.
Kultura to nie tylko edukacja i uczestnictwo, to także operowanie podobnymi symbolami, odwoływanie się do określonych miejsc i tradycji, to przede wszystkim emocje wynikające ze współtworzenia lokalnej grupy mieszkańców. Dlatego jednym z naszych nadrzędnych celów jest wspieranie tożsamości lokalnej - to zadanie na lata, dlatego zaczynamy od najprostszych spraw: przyświeca nam idea zbliżania ludzi.
Naszą misją jest zbliżanie ludzi. Budujemy otwartą i odpowiedzialną wspólnotę, poprzez tworzenie warunków do swobodnego eksperymentowania w kulturze.

Motto DK „KADR” : #otwarty #inspirujący #przyjazny

Co jest dla nas najważniejsze w edukacji kulturalnej?

Edukacja kulturalna to dla nas proces wywoływania zmiany. Zmiany, która wpływa pozytywnie na świadomych odbiorców naszych licznych projektów, ale oddziałuje również na całe lokalne środowisko. To nie tylko idee, symbole i artefakty to przede wszystkim ludzie i ich historie. Poprzez nasze działania pragniemy połączyć świat twórców i artystów z naszymi adresatami i doprowadzić do trwałej ewolucji w życiu kulturalnym Mokotowa i całej Warszawy. Jesteśmy przygotowani na ciągłe zmiany otaczającego nas współczesnego świata i wspólnie z Wami chcemy budować nasz program edukacyjno-artystyczny, oraz odpowiadać na każdą potrzebę .
Tworzymy platformę współpracy i dialogu, kreujemy przestrzeń zespołową, wspierając tym samym powstawanie nowej przestrzeni publicznej. Wierzymy, że w każdym człowieku drzemie twórczy potencjał, dlatego zachęcamy i dzielimy się powierzchnią Kadru do odkrywania, eksperymentowania i uczenia się.

Projekt autorski:

Projekt 100x100 Twarze Mokotowa

Pierwszy krok:

Idea projektu zrodziła się w wyniku współpracy artysty, Eugeniusza Geno Małkowskiego i Domu Kultury Kadr. Połączyliśmy możliwości warsztatowe twórcy (speed painting, który uwypukla emocje, „wyciąga” z obrazu podstawowe treści) z doświadczeniem dzielnicowego domu kultury, które umożliwiło nam szerokie oddziaływanie, czyniąc z projektu nasze laboratorium społecznej zmiany, zaczyn lokalnej współpracy. Projektem 100x100 staraliśmy się czynnie włączyć sztukę w życie codzienne, przetestować jej sprawczą moc.

Cele:

Wykorzystując działania o charakterze animacyjnym i artystycznym, chcieliśmy osiągnąć swój podstawowy cel, aktywizację mokotowskiej społeczności. Tym samym 100x100 stał się największym frekwencyjnie projektem artystyczno-malarskim, działaniem, które stymuluje i wspiera elementarne więzi międzyludzkie, oparte na zaufaniu, współpracy i dzieleniu się wiedzą. Wyróżnia go lekkość, przystępna forma, która nie onieśmiela, sprawia, że ludzie chętniej otwierają się na współpracę i nowe doświadczenia.

Największa radość:

W projekcie to nie finalne płótna są najważniejsze, ale zainicjowany proces współpracy, wzmacnianie otwartości, premiowanie postaw społecznych i przede wszystkim relacje, które udało nam się nawiązać w trakcie jego realizacji. Niezwykle cenne stały się dla nas wszelkie osobiste historie, emocjonalne odniesienia do naszej instytucji i jej roli, które pojawiały się niejako mimochodem głównego działania, a dla nas stanowią clou edukacji kulturalnej.

Projekty WPEK:

- Akumulator Kobiet

Pierwszy krok:

Idea projektu zrodziła się przez obserwacje działań grupy kobiet spotykających się dwa razy miesiącu w Domu Kultury na Kobiecych Wieczorach. Grupa ta związana jest z Kadrem, w dużej mierze uczestniczy w jego życiu społecznym. Wraz z prowadzącą Kobiece wieczory, chcieliśmy rozwinąć ideę tych spotkań i poszerzyć je o zajęcia teatralne, artystyczne, praktyczne spotkania o makijażu i odbywającą się tuż po nich sesję fotograficzną.

Cele:

Celem projektu było wzmocnienie roli kobiet w budowaniu społeczności lokalnej i ich aktywności na rzecz tej społeczności poprzez wzmocnienie poczucia własnej wartości, osobistej godności, umiejętności wyznaczania kierunków rozwoju oraz stawiania granic. Chcieliśmy także wesprzeć uczestniczki w rozwijaniu kompetencji w zakresie edukacji kulturalnej i zwiększaniu ich uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych i społeczno-kulturalnych.

Największa radość:

Radość sprawiło nam zadowolenie uczestniczek oraz entuzjazm z jakim przychodziły na zajęcia. A także ich motywacja do poszczególnych aktywności i zaangażowanie. Cieszyło nas także zróżnicowanie grupy uczestniczek – zarówno pod względem wieku, a więc doświadczeń życiowych, jak i sytuacji ekonomicznej, przekonań, miejsca pochodzenia.

Projekty sąsiedzkie:

- Wyścig Mydelniczek

Pierwszy krok:
Współpraca z naszym aktywnym sąsiadem Krzysztofem Kocimskim i włączanie się w jego aktywności majsterkowe. Połączenie zasobów Domu Kultury oraz sąsiedzkiego zapału, chęci i doświadczenia Krzysztofa w budowaniu bezsilnikowych pojazdów grawitacyjnych we wspólną organizację projektu społecznościowego. Włączenie dzieci i rodziców ze Służewca i Mokotowa w pomysł wyścigu.

Cele:

Aktywizacja społeczności, umożliwienie uczestnictwa w ciekawym projekcie, wspólne wielopokoleniowe uczestnictwo i wspólne wytwarzanie narzędzia (a więc odwrócenie wzorca konsumpcyjnego).

Największa radość:

Zaangażowanie sąsiadów zarówno w budowanie mydelniczek, jak i sam wyścig. Wielopokoleniowość inicjatywy, jej oddolność i inkluzywność, a przy tym dobra zabawa uczestników, budowniczych i widzów.

- Oaza Kultury

Pierwszy krok:

Przypatrując się dawnym kronikom Osiedlowego Domu Kultury na Służewcu pełnym wycinków z prasy, zdjęć, komentarzy, wpisów i kolażowych przeróbek, Mariusz Grabarski postanowił podzielić się nimi ze światem i społecznością sąsiedzką. Wybrał fragmenty i wycinki i opracował system umieszczania ich w przestrzeni DK Kadr tak żeby odwiedzający przechodząc przez klatki schodowe mogli uczestniczyć i oglądać wycinki z życia dawnego Domu Kultury.

Cele:

Nawiązanie do historii miejsca, które zmieniło swoją lokalizację. Namysł nad tożsamością Domu Kultury. Włączenie społeczności lokalnej w jego historię.

Największa radość:

Obserwowanie reakcji przechodniów, odkrywanie przez bywalców DK Kadr nowych zdjęć. Odnajdywanie na niektórych fotografiach siebie.

Inne działania dotyczące edukacji kulturalnej:

Planeta DK

To przestrzeń artystycznego rozwoju, odkrywania świata poprzez sztukę i nieszablonowego zetknięcia z edukacją kulturalną. To cykl warsztatów dla dzieci ze szkół podstawowych, których celem jest poszerzanie kompetencji społecznych i kulturowych młodych odbiorców.
Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z szeroko pojętą kulturą, nie tylko opartą na wąskim i standardowym rozumieniu edukacji artystycznej, ale związaną z definicją poszerzonego pola kultury. Odbywające się warsztaty (plastyczne, taneczne, teatralne i etnograficzne) służą indywidualnemu rozwojowi ucznia, ale też uczą bycia w grupie (aktywność na rzecz wspólnoty czy rówieśników).

AKCJA EWALUACJA!

Od 2018 roku prowadzimy badania służące ciągłemu rozwojowi instytucji, odpowiadającemu na zapotrzebowania odbiorców. Można w nich wyrazić swoją opinie, oraz zgłosić uwagi i pomysły. Ankiety skierowane są do:
-rodziców i opiekunów najmłodszych uczestników zajęć, którzy są dla nas bardzo ważni i których opinia jest równie istotna w tworzeniu projektów
- instruktorów, dzięki których pomysłom tworzymy ofertę na jak najwyższym poziomie. Są oni kluczowym elementem w działaniu instytucji.
- uczestników zajęć, którzy z doświadczenia udziału w warsztatach mogą pomóc nam projektować coraz szerszą ofertę edukacyjno-artystyczną

Nasza oferta edukacyjna jest tworzona w harmonii wobec programu prezentowanego w naszej sali widowiskowej. Wiele z wydarzeń zostało tak zaplanowanych, by stanowić naturalne dopełnienie oferty edukacyjno-artystycznej.

Cykl „Klasycznie Niepoważni”

Idea projektu to przedstawienie publiczności (w różnym wieku) wiedzy na temat epok i stylów w muzyce klasycznej, przybliżenie sylwetek kompozytorów oraz zaprezentowanie różnych technik wykonawczych na instrumentach klasycznych. Istotną cechą cyklu jest swobodna, wypełniona humorem formuła prezentacji poszczególnych tematów wykonaniu prelegenta Jakuba Szafrańskiego oraz zaproszonych przez niego artystów.

Cykl „made in JAZZ”

Poświęcone muzyce jazzowej prezentacje młodych wykonawców sceny popularnej, stanowi część naszej oferty popularyzatorsko-edukacyjnej, ponieważ koncertom towarzyszą słowne autoprezentacje artystów, budujące szerszy, kulturalny kontekst.

Cykl filmowy - Historia w ożywionych obrazach

Cykl edukacyjny jest próbą przedstawienia kluczowych momentów historii Polski w formie filmowo ożywionych obrazów - klasyki polskiego malarstwa historycznego. Widzowie mają niepowtarzalną okazję, aby niejako wejść do wnętrza obrazu, przyjrzeć się jego bohaterom, usłyszeć ich rozmowy, a także poznać kontekst historyczny, w jakim znajdowała się Polska tuż przed momentem, kiedy wszyscy bohaterowie zastygli zamknięci w klatce czasu i ramie malarskiego dzieła. Warstwie fabularnej towarzyszy komentarz wybitnych historyków i znawców historii Polski.

Kontakt do osoby/osób zajmujących się edukacją kulturalną/animacją w instytucji:

Zespół edukacji kulturalnej, tel. kom. 787 086 392
Sylwia Mochól
s.mochol@dkkadr.waw.pl
Katarzyna Cieślak
k.cieslak@dkkadr.waw.pl

Zespół projektów społeczno-kulturalnych, tel. kom. 787 086 401
Daniel Szatkowski
d.szatkowski@dkkadr.waw.pl
Maria Kuczyńska
m.kuczynska@dkkadr.waw.pl
Mariusz Grabarski

Multimedia