Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Rodzaj instytucji: biblioteka
ul. św. Wincentego 85
Warszawa (mapa)
zamknij
+48 22 814 24 07
info@multibiblioteka.waw.pl
www.multibiblioteka.waw.pl

Opis

FILIE/ODDZIAŁY

Czytelnia Naukowa nr 1 (CNI)
ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa, tel. 22 674 66 01,
adres e-mail: czytelnia@multibiblioteka.waw.pl

Wypożyczalnia nr 130 o profilu pedagogicznym (WP130)
ul. Bazyliańska 1, 03-203 Warszawa, tel. 22 614 08 99,
adres e-mail: wp130@multibiblioteka.waw.pl

Multimedialna Wypożyczalnia nr 123 (MW123)
ul. Św. Wincentego 64, 03-531 Warszawa, tel. 22 618 11 97,
adres e-mail: mw123@multibiblioteka.waw.pl

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 12 (BD12)
ul. Kuflewska 6, 03-554 Warszawa, tel. 22 679 14 49,
adres e-mail: bd12@multibiblioteka.waw.pl

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 40 (BD40)
ul. Suwalska 11, 03-252 Warszawa, tel. 22 814 07 94,
adres e-mail: bd40@multibiblioteka.waw.pl

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 52 (BD52)
ul. Rembielińska 6a, 03-343 Warszawa, tel. 22 811 57 16,
adres e-mail: bd52@multibiblioteka.waw.pl

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 53 (BD53)
ul. Bazyliańska 6, 03-203 Warszawa, tel. 22 811 19 15,
adres e-mail: bd53@multibiblioteka.waw.pl

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 65 (BD65)
ul. Krasnobrodzka 11, 03-214 Warszawa, tel. 22 675 38 53,
adres e-mail: bd65@multibiblioteka.waw.pl

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 2 (W2)
ul. Bazyliańska 6, 03-203 Warszawa, tel. 22 814 07 83,
adres e-mail: w2@multibiblioteka.waw.pl

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 29 (W29)
ul. Rembielińska 6a, 03-343 Warszawa, tel. 22 675 11 45,
adres e-mail: w29@multibiblioteka.waw.pl

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 37 (W37)
ul. Smoleńska 94, 03-528 Warszawa, tel. 22 678 55 22,
adres e-mail: w37@multibiblioteka.waw.pl

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 49 (W49)
ul. Mieszka I nr 7, 03-886 Warszawa, tel. 22 678 73 79,
adres-mail: w49@multibiblioteka.waw.pl

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 60 (W60)
ul. Krasnobrodzka 11, 03-214 Warszawa, tel. 22 675 17 11,
adres e-mail: w60@multibiblioteka.waw.pl

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 64 (W64)
ul. Kuflewska 6, 03-554 Warszawa, tel. 22 679 70 57,
adres e-mail: w64@multibiblioteka.waw.pl

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 72 (W72)
ul. Suwalska 11, 03-252 Warszawa, tel. 22 811 24 45,
adres e-mail: w72@multibiblioteka.waw.pl

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 85 (W85)
ul. Wysockiego 11 (DK "Świt"), 03-371 Warszawa, tel. 22 428 23 24,
adres e-mail: w85@multibiblioteka.waw.pl

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 98 (W98)
ul. Kondratowicza 23, 03-285 Warszawa, tel. 22 811 18 57,
adres e-mail: w98@multibiblioteka.waw.pl


MISJA

Misją Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Zadania te są realizowane przez:
- gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów
bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących
Dzielnicy Targówek,
- udostępnianie czytelnikom posiadanych zbiorów na miejscu
i wypożyczanie ich do domu, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb
dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
- udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych,
- popularyzację książek i czytelnictwa,
- współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, organizacjami
i towarzystwami w celu rozwijania zaspokajania oświatowych
i kulturalnych potrzeb mieszkańców,
- doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
- wymianę doświadczeń i wiedzy z zakresu praktyki bibliotekarskiej,
- upowszechnianie wiedzy i kultury oraz inne działania wynikające z potrzeb mieszkańców, a także realizacji polityki oświatowej, kulturalnej, edukacyjnej i informacyjnej m.st. Warszawy.

Biblioteka Publiczna dziś, to nowoczesne, multimedialne centrum informacji. Obok tradycyjnych funkcji i usług oferujemy dostęp do niewyczerpanych zasobów globalnej informacji i e–komunikacji. Jeśli szukasz książki, czasopisma lub informacji, poszukujesz pracy, piszesz rozprawę naukową, chcesz popracować z komputerem, zamierzasz odbyć wędrówkę po Internecie, wysłać e-maila do przyjaciela lub uczestniczyć w różnorodnych wydarzeniach kulturalno – edukacyjnych – przyjdź do Multimedialnej Biblioteki!

NAJWAŻNIEJSZY PROJEKT

„Biblioteczne bum bajeczne, czyli Targówek pełen słówek” - projekt edukacji kulturalno-czytelniczej miał za zadanie aktywizację rozwoju intelektualnego dzieci w grupie wiekowej 8–9 lat poprzez stymulowanie myślenia twórczego.
W związku z dużym uznaniem zarówno jego uczestników jak i rodziców oraz nauczycieli szkół podstawowych na Targówku, Biblioteka zrealizowała trzy edycje projektu w 2014 r., 2015 r. i 2017 r.

Podczas zorganizowanych warsztatów w formie zabawy – bawimy się słowem - dzieci wspólnie układały bajki. Powstawały bajki, których autorami byli uczniowie, a ich redaktorem prowadzący zajęcia literackie. Bajki z ilustracjami uczniów wykonanymi na zajęciach lekcyjnych Biblioteka wydała w postaci książek. Część nakładu została rozdana wszystkim autorom – uczestnikom projektu, a pozostałe egzemplarze zostały przekazane do bibliotek szkolnych oraz do filii dziecięcych Biblioteki Publicznej na Targówku. Wersje elektroniczne powstałych książek są dostępne w formacie PDF na stronie internetowej Biblioteki.

AUTORSKIE PRZEGLĄDY, FESTIWALE, KONKURSY

„Od słuchania do czytania” – bawimy się tekstem, czytamy, rozwiązujemy zagadki i rebusy. Realizacja w BD12. Program dla młodszych dzieci.

„Wielkie sprawy małych ludzi” – zajęcia związane z problemami małego człowieka. Realizacja w W37. Program dla dzieci w wieku przedszkolnym dla grup zorganizowanych.

„Teatrzyk Kamishibai – kreatywne czytanie” – metoda czytania, która posługuje się planszami z obrazkami i tekstem (książka obrazkowa) oraz drewnianą skrzynką, będącą swoistym parawanem, w której przedstawiane są opowiadania, bajki. Kamishibai nazwany jest również teatrem obrazkowym bądź teatrem ilustracji. Przedstawienia w teatrzyku Kamishibai prezentowane są dla grup zorganizowanych oraz dla użytkowników indywidualnych w BD12, BD40, BD52, BD53, BD65 i W37. W ramach promocji Kamishibai na Targówku prowadzone są również przez bibliotekarzy pokazowe przedstawienia w przedszkolach oraz szkołach.

„Z życia wzięte… literatura współczesna dla młodzieży” – zajęcia warsztatowe w oparciu o tekst literacki (analiza wysłuchanych tekstów, dyskusja, burza mózgów, odgrywanie scenek tematycznych). Realizacja w BD40. Program dla uczniów ze starszych klas szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej, dla grup zorganizowanych.

„Przysposobienie biblioteczne” – uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącej obsługi i funkcjonowania katalogów elektronicznych i bibliotek cyfrowych w sieci internetowej. Program realizowany w CNI dla grup zorganizowanych.

„Turnieje szachowe” - comiesięczne turnieje miłośników szachów nie tylko z Dzielnicy Targówek. System szwajcarski, 7 rund, 15 minut/partia. Turniej otwarty. Bez opłaty wpisowej. Zapisy przez Internet (chessarbiter.com) oraz w dniu turnieju. Turnieje szachowe odbywają się w CNI.

„Magia gier planszowych” – animowane zajęcia z gier planszowych i towarzyskich prowadzone dla grup zorganizowanych oraz dla użytkowników indywidualnych w BD12, BD40, BD52, BD53, BD65, W37, W60, W64 i CNI. W ramach promocji gier planszowych na Targówku bibliotekarze-animatorzy prowadzą również pokazowe zajęcia z gier planszowych podczas lekcji w szkołach.

Multimedia


Facebook