Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Centrum Łowicka
Rodzaj instytucji: dom kultury
ul. Łowicka 21
Warszawa (mapa)
zamknij
+48 228 455 675
sekretariat@lowicka.pl
www.lowicka.pl

Opis

Co jest dla nas najważniejsze w edukacji kulturalnej:
Najważniejsze dla nas to stwarzanie możliwości uczestniczenia w edukacji kulturalnej szerokiego grona odbiorców. Staramy się być otwarci na różnorodne propozycje i projekty, zarówno zewnętrzne, jak i własne. Chcielibyśmy być miejscem, które postrzegane jest jako aktywny ośrodek edukacji kulturalnej dla wszystkich. Ważne dla nas są m.in. muzyka, sztuki wizualne, architektura, filozofia. Mamy poczucie, że otwieramy się na potrzeby defaworyzowanych grup osób i daje nam to wielką satysfakcję.

Misja i krótki opis instytucji:
Centrum ŁOWICKA:
DLA CIAŁA,
DLA DUCHA,
DLA WSZYSTKICH.
Zapraszamy na: koncerty, wieczory kabaretowe, recitale, małe formy teatralne,
spotkania literackie i poetyckie, panele dyskusyjne - aktualności, historia, filozofia, wykłady, pokazy filmowe, przeglądy i festiwale, wystawy, warsztaty, jarmarki, zajęcia dla najmłodszych, młodzieży, dorosłych i seniorów.
Do współpracy zapraszamy wybitnych profesjonalistów, wspieramy także amatorów. Promujemy młodych twórców. Jesteśmy miejscem dyskusji otwartym na wszelkie inicjatywy.

Budynek Centrum przy ulicy Łowickiej róg Dąbrowskiego, wybudowano w latach 60., w 1972 roku został przekazany przez ówczesnego właściciela, spółdzielnię mieszkaniową WSM „Mokotów”, zarządowi dzielnicy. Od tego momentu działa jako dzielnicowy ośrodek kultury.
Bogata oferta programowa, profesjonalne wyposażenie, kawiarnia i ogród, kompetentni pracownicy, przyjazna atmosfera – to nasze atuty.

Projekt Dostępna ŁOWICKA

Projekt przygotowany dla studentów 5. roku Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, specjalność Architektura Środowiska Zamieszkiwania.
Przed studentami postawiliśmy zadanie udostępnienia budynku Centrum ŁOWICKA
dla wszystkich osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i potrzebami specjalnymi. Studenci przygotowali projekty koncepcyjne przebudowy, jako zadanie semestralne na WAPW.
Pomysł był naturalną konsekwencją połączenia zaangażowania Centrum w edukację
architektoniczną oraz kontaktów z organizacjami działającymi na rzecz osób
z niepełnosprawnościami. Zrodził się ze świadomości, że sam budynek Centrum
ŁOWICKA jest do obecności osób z niepełnosprawnościami nieprzystosowany.

Pracę projektową poprzedził cykl spotkań – warsztatów w Centrum ŁOWICKA oraz
online poświęcony dostępności dla osób z niepełnosprawnością wzroku, osób słabosłyszących i g/Głuchych, z autyzmem oraz spotkanie z pełnomocniczką prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności. Ponadto odbyły się zajęcia dydaktyczne na uczelni.
Wszystkie prace zostały pokazane na wystawie „PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ. Architektura Warszawy w projektach”. Przedstawione rozwiązania to propozycja zmian projektowych i jednocześnie dyskusja o przekształcaniu istniejących budynków domów kultury, tak ważnych dla społeczności lokalnej. Uważamy, że należy
zaczynać od siebie. Dlatego to zrobiliśmy.

Opiekunowie merytoryczni z WAPW:
Małgorzata Janicka, Michał Brutkowski, Jerzy Grochulski

Prowadzący spotkania:
Donata Kończyk, pełnomocniczka ds. dostępności Prezydenta m.st. Warszawy
Aleksandra Szorc, Alicja Szurkiewicz, Aleksandra Sztajerwald, Anna Bogucka,
Robert Więckowski
, Kultura bez barier
Koordynatorki:
Joanna Kiepas, Joanna Maciejewska, Elżbieta Stankiewicz, Centrum ŁOWICKAInne działania dotyczące edukacji kulturalnej:
Nasza oferta zawiera szereg inicjatyw edukacji kulturalnej. Warto wyróżnić wśród zajęć stałych autorskie Kółko Architektoniczne. Interdyscyplinarne podejście do architektury i otaczającego świata owocuje zaangażowaniem i ogromnym sukcesem frekwencyjnym. Również bardzo interesująca jest propozycja animacji filmowej.
Wśród konkursów: konkurs sztuk wizualnych i recytatorski w ramach Festiwalu Młodzi Artyści Mokotowa Mam to!
Animacja muzyczna to m.in. Koncerty Rodzinne i cykl Klasyka dzieciom.
Kurs Arteterapii, warsztaty rodzinne to kolejne przedsięwzięcia edukacyjne, o których warto wspomnieć.


Kontakt do osoby odpowiedzialnej za edukację kulturalną:
Sylwia Gągol
sylwia@lowicka.pl