Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Szkolenie dla ngo: Projekty wielokulturowe
Federacja Centrum Szpitalna zaprasza przedstawicieli/ki organizacji pozarządowych działających na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających na szkolenie poświęcone tworzeniu projektów wielokulturowych. Bezpłatne szkolenie odbędzie się 8 czerwca 2018 r., w godzinach 9:00-17:00, w siedzibie Federacji przy ul. Szpitalnej 5/5 w Warszawie. Na szkolenie szczególnie zapraszamy organizacje, które planują startować w konkursie Biura Kultury „Edukacja kulturalna odbiorców kultury ze szczególnym uwzględnieniem projektów wielokulturowych” http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/edukacja-kulturalna-odbiorc-w-kultury-ze-szczeg-lnym-uwzgl-dnieniem-projekt-w-wielo
Informacje: http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/2180173.html