Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Konferencja Wielokulturowa EduAkcja Warszawy. Część 2: Dobre praktyki
Konferencja Wielokulturowa EduAkcja Warszawy. Część 2: Dobre praktyki
26 listopada 2018, godz. 10:00-15:00, Centrum Wielokulturowe, ul. Jagiellońska 54, Warszawa

Rejestracja

Jednym z priorytetów Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej na rok 2018 jest temat
wielokulturowości. Temu właśnie zagadnieniu poświęcamy w tym roku dwa spotkania. Pierwsza
Konferencja Wielokulturowa EduAkcja Warszawy odbyła się w maju i poświęcona była wyzwaniom
związanym z prowadzeniem działań wielokulturowych. Przyglądaliśmy się obecnym postawom i
nastrojom społecznym, zastanawialiśmy się nad sposobami, w jakie edukacja wielokulturowa
może kształtować postawy otwartości i dialogu.

26 listopada odbędzie się drugie spotkanie poświęcone wielokulturowości. Popatrzymy na
Warszawę z perspektywy różnych mniejszości, będziemy mieli okazję obejrzeć prezentacje
projektów wielokulturowych podejmowanych przez warszawskie instytucje animacji kultury.
Będzie to okazja do wymiany doświadczeń i dzielenia się dobrymi praktykami.

Celem projektów jest wzmacnianie postaw sprzyjających wzajemnemu szacunkowi między
przedstawicielami różnych narodowości i kultur, zachęcanie ich do wspólnych działań oraz
przeciwdziałanie różnym formom przemocy na tle narodowościowym, rasowym, etnicznym lub
wyznaniowym. Spotkanie będzie poświęcone projektom zrealizowanym w tym roku przez
warszawskie domy kultury, biblioteki, szkoły oraz organizacje pozarządowe. Porozmawiamy o tym,
jakie wyzwania napotkali realizatorzy podczas swoich działań? Co zmieniło się w ich otoczeniu? Jak
przeprwadzone działania wpłynęły na uczestników i nich samych?

Oprócz prezentacji dobrych praktyk będzie czas na rozmowy, wymianę doświadczeń i pomysłów.
Spotkanie adresowane jest do osób zainteresowanych edukacją kulturalną i wielokulturową,
pracujących w domach kultury, szkołach, bibliotekach, organizacjach pozarządowych, grupach
nieformalnych, urzędach, teatrach, muzeach i innych instytucjach kultury.

Spotykamy się w Centrum Wielokulturowym. Jest to miejsce aktywności lokalnej, drugi dom dla
imigrantów i lokalnej społeczności, w którym każdy znajdzie odpowiednią dla siebie ofertę
edukacyjną, kulturalną, doradczo-informacyjną czy hobbystyczną. Istnieje po to, aby wspierać
integrację międzykulturową i obywatelską mieszkańców Warszawy.