Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Raport Kulturalna EduAkcja Warszawy 2017
Raport Kulturalna EduAkcja Warszawy 2017
Konferencja Kulturalna EduAkcja Warszawy to organizowane corocznie wydarzenie środowiskowe, na którym spotykają się animatorzy, urzędnicy, nauczyciele i edukatorzy z domów kultury, bibliotek, stowarzyszeń, fundacji, teatrów, muzeów, placówek oświatowych, szkół, uczelni wyższych, przedsiębiorstw i grup nieformalnych, aby rozmawiać o tym, jak skutecznie realizować Warszawski Program Edukacji Kulturalnej tak, by stał się realnym wsparciem i narzędziem w podnoszeniu jakości edukacji kulturalnej w Warszawie.

Tegoroczna konferencja odbyła się 19 czerwca 2017 roku w Muzeum Warszawy i miała na celu opracowanie działań Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej na rok 2018 oraz dyskusję o wyzwaniach dla edukacji kulturalnej w kolejnych latach. Program spotkania obejmował identyfikację obszarów nieobecnych lub zagrożonych w programach szkolnych i edukacji pozaszkolnej oraz poszukiwanie sposobów realizacji, dzięki którym można te obszary ocalić od zapomnienia. Rozmowie sprzyjała zachęcająca do dialogu formuła warsztatów „stolikowych”, przy których w zróżnicowanym gronie eksperckim podjęliśmy aktualne tematy dotyczące życia społeczno-kulturalnego w Warszawie.

Raport Kulturalna EduAkcja Warszawy 2017