Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

KULTOUR: sztuka i ekologia. Spotkania ze sztuką współczesną dla młodzieży
Program obejmuje udział uczniów szkół ponadpodstawowych w cyklu zajęć prowadzonych przez edukatorki, edukatorów i pedagożki teatru z czterech stołecznych instytucji kultury: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera, Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki oraz TR Warszawa.

Wiosną 2020 roku w każdej z czterech instytucji łączących się w ramach programu KULTOUR odbywać się będą artystyczne wydarzenia związane z współczesnymi ruchami ekologicznymi. Będzie to okazja do przyjrzenia się różnorodnym ideom społecznym oraz do przeanalizowania postaw wobec zmian zachodzących w świecie. W każdej instytucji grupa spotka się z odmiennymi ujęciami zmian klimatycznych i weźmie udział w warsztatach łączących poszerzanie wiedzy o klimacie z praktycznymi, artystycznymi zadaniami.

Jak mógłby wyglądać świat, w którym człowiek i natura rozwijają się na równych prawach? Jak ja odpowiadam na zmiany klimatyczne? Jakie strategie artystyczne przyjmowali i przyjmują nadal twórcy w walce z działaniami niszczącymi naturę?

Celem programu jest poszerzenie kompetencji kulturowych młodzieży poprzez zapoznanie jej ze sztuką współczesną, a także pogłębienie świadomości ekologicznej i wpływu zmian klimatycznych na współczesną sztukę wizualną. KULTOUR - SZTUKA I EKOLOGIA to okazja do dyskusji na temat roli i wpływu kultury na otaczający nas świat, a także sposobu, w jaki sztuka interpretuje i przedstawia relacje człowieka z naturą.

Cykl obejmuje udział młodzieży w czterech warsztatach, po jednym w każdej z instytucji: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hübnera, Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki i TR Warszawa. Zajęcia w ramach programu KULTOUR odbywać się będą w siedzibach instytucji.

Możliwe terminy realizacji zajęć w każdej z instytucji:
TR WARSZAWA: 17 - 20.03 - warsztaty + możliwość obejrzenia spektaklu (fakultatywnie) w terminach 3 - 5.04
TEATR POWSZECHNY IM. ZYGMUNTA HÜBNERA: 19.03 - 29.05 - warsztaty + możliwość obejrzenia spektaklu w terminach 19 - 21.03 lub 21 - 22.04
MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE: 24.03 - 30.04
ZACHĘTA NARODOWA GALERIA SZTUKI: 4 - 29.05

Więcej >>>