Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Fundusz Animacji Kultury 2020
Fundusz Animacji Kultury 2020
Fundusz Animacji Kultury jest realizowany w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.
To dofinansowanie z budżetu Biura Kultury projektów edukacji kulturalnej realizowanych przez dzielnicowe domy kultury. Pula środków wynosi 200.000 zł. Maksymalna kwota grantu – 10.000 zł

Priorytety w 2020 r.:

- Zadanie 1 – projekty edukacji kulturalnej sprzyjające współpracy i integracji sąsiedzkiej, włączaniu nowych mieszkańców w lokalną społeczność – zgodnie z celem 2.2. Strategii #Warszawa2030.
- Zadanie 2 – projekty edukacji kulturalnej dotyczące ochrony dziedzictwa; niematerialnego m.st. Warszawy, jego poszanowania i promowania wśród mieszkańców.
- Zadanie 3 – projekty amatorskiego ruchu artystycznego.

Termin składania wniosków do Biura Kultury - do 31 marca 2020 r.
Informacje szczegółowe znajdują się regulaminie.

Formularz zgłoszenia projektu Funduszu Animacji Kultury 2020

Formularz sprawozdania Funduszu Animacji Kultury 2020

Regulamin Funduszu Animacji Kultury 2020