Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Co może fotografia? Fotograficzna EduAkcja Warszawy
Fotograficzna EduAkcja Warszawy 2020
Zapisy -> https://app.evenea.pl/event/fotograficznaeduakcja/

O roli współczesnej fotografii politycznej i społecznej, projektach zaangażowanych, twórczości kobiet, pracy z archiwum i roli autora zdjęć z fotografami i teoretykami fotografii będą dyskutować nauczyciele, animatorzy i edukatorzy. Zapraszamy we wtorek, 15 września, w godz. 10.00–16.30 do Służewskiego Domu Kultury na drugą edycję Fotograficznej EduAkcji Warszawy.

Tematem przewodnim wydarzenia i towarzyszących mu dyskusji jest wykorzystanie fotografii do pracy z dziećmi i młodzieżą w kontekście działań społecznie zaangażowanych, dokumentowania świata polityki, subiektywizmu i obiektywizmu w przedstawianiu i postrzeganiu świata, roli kobiet w tworzeniu projektów fotograficznych, ale też tego, co może fotograf jako jednostka. Uczestnicy podsumują swoje doświadczenia i dotychczasowe praktyki oraz wypracują rekomendacje do dalszych działań edukacyjnych w oparciu o narzędzie, jakim jest fotografia.
Organizatorzy konferencji: Warszawski Program Edukacji Kulturalnej, Fundacja Powiększenie, Wszyscy Jesteśmy Fotografami
Partnerzy: Służewski Dom Kultury, Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Wydarzenie będzie zorganizowane zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce i z zachowaniem niezbędnej dyscypliny sanitarnej. Liczba uczestników EduAkcji ograniczona jest do 80 osób.

Uczestników prosimy przestrzeganie obowiązku:

• zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy
• dezynfekcji rąk, przy wejściu w przestrzeń konferencyjną dostępny będzie płyn do dezynfekcji
• utrzymania bezpiecznego dystansu podczas przemieszczania się po terenie Służewskiego Domu Kultury.

PROGRAM:

10.00–11.15

Fotografia społecznie zaangażowana – dyskusja z udziałem Doroty Borodaj, Karoliny Gembary, Karola Grygoruka, Tomka Kaczora i Piotra Małeckiego. Prowadzenie: Monika Szewczyk-Wittek

Rozmowa będzie poświęcona fotografii społecznie zaangażowanej, zarówno publikowanej w prasie, jak i wykonywanej we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Przybliżymy najgłośniejsze publikacje i projekty ostatnich lat, które w bezpośredni sposób realizują tematy społecznie zaangażowane. Przyjrzymy się bohaterom i historiom, o których zdecydowali się opowiedzieć obecni na sali goście. Porozmawiamy o fotografii jako narzędziu do opisywania świata, a także o pojęciu subiektywizmu i obiektywizmu. Zastanowimy się nad tym, jakich metod używać, by w skuteczny sposób docierać do odbiorców. Spróbujemy wreszcie odpowiedzieć na pytania: Jaka jest rola współczesnej fotografii? Jak fotografia społecznie zaangażowana może być wykorzystana do pracy z młodzieżą?
Zachęcamy do aktywnego udziału w dyskusji.

11.15–11.30 - przerwa


11.30–12.15

Co można zobaczyć w rodzinnych fotografiach mieszkańców wsi. Prowadzenie: Agnieszka Pajączkowska

Fotografia rodzinna należy do fotografii wernakularnej - użytkowej, rzemieślniczej, domowej. To sprawia, że długo nie była traktowana poważnie - jako nieartystyczna, nieprofesjonalna, niedokumentalna. Tymczasem w fotografii prywatnej widać to, co mniej oficjalne, oddolne, co trudne do zauważenia w oficjalnych narracjach historycznych. W trakcie spotkania przyjrzymy się wybranym archiwalnym fotografiom rodzinnym należącym do osób pochodzących ze wsi. Jak oglądać takie fotografie? Czy w rodzinnych zdjęciach można zobaczyć społeczną i polityczną historię wsi? W jaki sposób można rekonstruować i interpretować historię obecności fotografii na wsi? Czy fotografie rodzinne mogą mieć zdolność dekonstruowania wyobrażeń o przeszłości? Czy mogą proponować nowe, wizualne narracje - oparte na tym, co indywidualne, oddolne, prywatne i nieoficjalne?

12.15–13.00

Wizerunki kobiecości, czyli o kobietach w fotografii. Prowadzenie: Marta Szymańska

Hasła „kobieca fotografia” lub „kobiety w fotografii” wpisane w wyszukiwarkę przyniosą nam tysiące zdjęć przedstawiających kobiety, ale niewiele informacji o pracy fotografek. Większość kobiet widniejących na tych zdjęciach można opisać kilkoma zaledwie przymiotnikami: niewinne, podporządkowane, pokorne, urocze, romantyczne. Stereotypy płciowe tworzone i powielane w fotografii są głęboko zakorzenione w społeczeństwie. Wpływają nie tylko na to, jak kobiety są fotografowane i jak fotografują siebie, ale przede wszystkim na to, w jaki sposób się postrzegają i czego się od nich oczekuje. Fotografia może wspierać wdrukowywane nam przez lata stereotypy płciowe, ale może także się im przeciwstawiać. Obecnie kobiety szczególnie mocno zaznaczają swoją obecność w fotografii. Walczą o to, aby reprezentacja kobiet i mężczyzn wśród osób pracujących z fotografią była równa, po to, żebyśmy my, odbiorcy, mieli dostęp do różnych punktów widzenia. Ta walka jest także, choć nie tylko, walką o „odzyskanie” wizerunków kobiecości. Podczas wykładu przyjrzymy się stereotypowym formom prezentowania kobiet w fotografii oraz zobaczymy projekty artystyczne i komercyjne, w których fotografki walczą ze stereotypami płciowymi.

13.00–13.45

Fotograf uwikłany – o możliwościach we współczesnej fotografii politycznej. Prowadzenie: Joanna Kinowska

Co może fotograf w polityce? Czy oglądane przez nas zdjęcia z Sejmu i rządowych gabinetów są prawdziwe? Kim jest fotograf osobisty, czy pozostaje fotoreporterem dążącym do obiektywnego opowiedzenia historii? Przeszło 30 lat temu Polska z ogromną ulgą odrzuciła oficjalną cenzurę, ale czy przypadkiem nie ma jej w fotografii polityków? Co może polityk wobec fotografa, a co fotograf wobec polityka? Co chciałby zobaczyć wydawca gazety, a co wyborca? W trakcie wykładu zarysowane zostaną prawie wszystkie cienkie czerwone linie między fotografią a polityką.

13.45–14.15 przerwa

14.15–15.00
Zielona fotografia, czyli o ekologii w sztuce. Prowadzenie: Katarzyna Sagatowska

Natura w różny sposób inspiruje artystów od wieków. Pejzaż, studiowanie przyrody, to jeden z ulubionych tematów malarzy. To również temat, który obecny jest w fotografii od początku jej istnienia. Pierwsze zdjęcie to widok z okna, właśnie z pejzażem w tle – wykonany ok. 1826 roku przez Josepha Nicéphore’a Niépce’a. Z czasem fotografia natury zaczęła być wykorzystywana przez artystów w sposób bardziej symboliczny, metaforyczny – od wyrażania uczuć po treści o charakterze politycznym czy społecznym. Dziś fotografowie coraz częściej zabierają głos również w sprawach dotyczących ochrony środowiska. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną różne postawy twórcze, dla których natura jest inspiracją – od chęci wyrażenia zachwytu jej pięknem do podjęcia walki o ratowanie ginącej planety.


15.00–15.45

„Fotografia: cudowne, prymitywne medium”. Prowadzenie: Krzysztof Pacholak

Fotografia potrafi zmienić to, jak patrzymy na świat. Potrafi też uśpić sumienia i zafałszować rzeczywistość. Zazwyczaj czyni jednak mniej, niż od niej oczekujemy. Im więcej wymagamy, tym częściej okazuje się, że obraz ma swoje ograniczenia. Dwuwymiarowy wycinek rzeczywistości, rejestrujący najczęściej tylko krótki ułamek sekundy, okazuje się dość prymitywny. Odpowiedzią na niemoc fotografii przy opowiadaniu o świecie jest skierowanie obiektywu na siebie i na to, co blisko. Świat prywatny, własna wrażliwość i doświadczanie życia, okazują się być idealnym tematem zdjęć.
Podczas wykładu poszukamy odpowiedzi na pytania: Czy zatem każdy może być fotografem? Czy wszystkie zdjęcia muszą być piękne? Czy jest sens robić zdjęcia do szuflady? Czy subiektywna narracja zbawi świat?

15.45–16.15 Podsumowanie konferencji

BIOGRAMY

Dorota Borodaj

Reportażystka, animatorka kultury, absolwentka Polskiej Szkoły Reportażu i Przedszkola Filmowego w Szkole Wajdy. Współtworzy Towarzystwo Krajoznawcze Krajobraz. Współpracuje z magazynem „Kontakt”, jej teksty ukazały się m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Dużym Formacie”, „Wysokich Obcasach”. Angażuje się również w działania z organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury. Obecnie pracuje nad debiutancką książką reporterską, opisującą konflikt wokół Puszczy Białowieskiej w 2017 roku.

Karolina Gembara

Absolwentka stosunków międzynarodowych i studiów podyplomowych z dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim, studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, ukończyła fotografię w szkole Międzynarodowe Forum Fotografii „Kwadrat” w pracowni prof. Piotra Komorowskiego oraz Program Mentorski Sputnik Photos pod opieką Rafała Milacha. Obecnie jest doktorantką na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.
Wystawiała swoje prace m.in. w Indiach, Nepalu, Kambodży, Irlandii, na Węgrzech i w Polsce. Jest autorką książek „Przymierzalnie” (2013, Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”) oraz „When we lie down, grasses grow from us” (2019, GOST Books, Londyn). Publikowała w „British Journal of Photography”, „OjodePez”, „GUP Magazine”, „The Calvert Journal”, „C4”, „Aint–Bad”, „FotoRoom”, „PDN”, „The Indian Quarterly”. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Programu Solidarnościowego Krytyki Politycznej.
Prowadzi warsztaty fotografii partycypacyjnej, pracuje z osobami z doświadczeniem migracji i grupami wykluczonymi. Jest członkinią i mentorką kolektywu Sputnik Photos.

Karol Grygoruk

Fotograf dokumentalny i aktywista. Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz doktorant w Instytucie Twórczej Fotografii w Opawie. W pracy naukowej skupia się na tematyce fotografii zaangażowanej, etyce oraz wpływie nowych mediów na współczesną kulturę wizualną. W swoich działaniach fotograficznych i dokumentalnych od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Współzałożyciel agencji RATS. Autor dokumentalnego cyklu I LOVE YOU DAD oraz publikacji książkowej pod tym samym tytułem, ukazującej relacje władzy i społeczeństwa w rządzonym przez wojskowy reżim turystycznym raju Tajlandii. Mieszka oraz pracuje między Warszawą i Bliskim Wschodem.

Tomek Kaczor

Fotograf, przez wiele lat prowadził zajęcia dla młodzieży i seniorów. Współzałożyciel i członek redakcji magazynu „Kontakt” – papierowego i internetowego magazynu lewicy katolickiej, piszącego m.in. o wykluczeniu, prawach mniejszości i sprawiedliwości społecznej. Działa w Towarzystwie Krajoznawczym Krajobraz. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, prasą i wydawnictwami. Ukończył Instytut Kultury Polskiej UW, studiował na warszawskiej Akademii Fotografii. Laureat konkursów World Press Photo 2020 i Grand Press Photo 2020 w kategorii Portret.

Joanna Kinowska

Historyk sztuki specjalizująca się w fotografii. Jako kuratorka zrealizowała około 100 wystaw monograficznych i zbiorowych. Jest kierowniczką Działu Edukacji Kulturalnej w Służewskim Domu Kultury. Od 2005 roku pracowała w Dziale Edukacji Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, w latach 2008–2014 jako kierowniczka. Fotoedytorka książek fotograficznych, jurorka konkursów fotograficznych, recenzentka przeglądów portfolio. Autorka tekstów, współpracuje z magazynami „Przekrój”, „Digital Camera Polska” i „Fotopolis.pl”. Założycielka bloga „Miejsce fotografii”: miejscefotografii.blogspot.com

Piotr Małecki

Autor reportaży fotograficznych, portrecista oraz producent filmowy, reżyser i operator zdjęć do filmów dokumentalnych, związany z agencjami Panos Pictures, Napo Images, Forum i Bloomberg News. Ukończył reżyserię dokumentalną w Szkole Wajdy, studiował operatorstwo na Wydziale Radia i Telewizji w Katowicach oraz fotografię w Bournemouth and Poole College of Art w Wielkiej Brytanii. Prowadzi firmę producencką Short Docs Media.
Nagradzany za zdjęcia i formy multimedialne na konkursach Pictures of the Year International (POYi), Grand Press Photo, BZWBK Press Foto, Newsreportaż i innych. Otrzymał nagrodę za najlepszy reportaż 2008 roku wydań narodowych „National Geographic”.
Jego filmy dokumentalne miały swoje premiery w programach prestiżowych międzynarodowych festiwali (DOK Leipzig, Krakowskiego Festiwalu Filmowego), były emitowane w telewizyji i są dostępne na VOD. Nominowany do nagrody kina niezależnego im. Jana Machulskiego, laureat wielu innych nagród i nominacji. Laureat programu IF/Then Tribeca Film Institute, uczestnik programów rozwoju filmów Doc Lab Poland i IMPAKT. Dwukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Członek Press Club Polska. W latach 2010–2012 wykładał fotografię prasową w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2017 roku globalny ambasador marki Canon.

Krzysztof Pacholak

Fotograf, kurator fotografii, edukator i art-coach (opiekun artystyczny ponad 100 projektów fotograficznych). Koordynator programów dla młodych artystów-fotografów w Towarzystwie Inicjatyw Twórczych „ę”: twórca programu „Migawki“, tutor w programach „Fotoprezentacje“, „Polis(h) Photo Lab”, „Polska.Doc”.
Kurator i członek rady programowej TIFF Festival. Recenzent przeglądów portfolio.
Prowadzi autorską „Pracownię fotografii artystycznej” w Służewskim Domu Kultury w Warszawie. Uczy „myślenia fotograficznego” i pomaga twórcom w realizacji ich projektów.
Ukończył socjologię w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz fotografię w Instytucie Twórczej Fotografii w Opawie.
Fotografuje m.in. dla „Monocle Magazine”, „The New York Times”, „Das Magazin”

Agnieszka Pajączkowska

Kulturoznawczyni, twórczyni projektów interdyscyplinarnych, badaczka historii praktyki fotograficznych, animatorka kultury, kuratorka. Pomysłodawczyni „Szkoły patrzenia” (www.szkolapatrzenia.pl). Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie „Sztuki wizualne”. Autorka książek „A co wyście myślały? Spotkania z kobietami z mazowieckich wsi” (2019, Wydawnictwo Poznańskie, wspólnie z Aleksandrą Zbroją) oraz „Wędrowny Zakład Fotograficzny” (2019, Czarne). agapajaczkowska.pl

Katarzyna Sagatowska

Kuratorka, fotografka, wykładowczyni, organizatorka wielu prestiżowych wydarzeń artystycznych. Założycielka galerii i wydawnictwa JEDNOSTKA. Absolwentka Instytutu Twórczej Fotografii w Opawie (obecnie w trakcie studiów doktoranckich na tej uczelni) oraz Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Specjalistka rynku fotografii kolekcjonerskiej w Polsce. W latach 2010–2017 kuratorka i koordynatorka projektu Fotografia Kolekcjonerska, obejmującego wystawy i aukcje fotografii najwybitniejszych polskich artystów. Prowadzi wykłady na temat fotografii współczesnej, marketingu dla artystów, kolekcjonowania oraz rynku fotografii w Polsce. Współautorka i współkoordynatorka cyklu Wszyscy Jesteśmy Fotografami. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Stołecznego Warszawy. Jurorka w prestiżowych konkursach, m.in. Young Creative Chevrolet, BZ WBK Press Foto, Grand Press Photo, Fotograficzna Publikacja Roku, ShowOFF Miesiąca Fotografii w Krakowie. Ma na swym koncie wystawy indywidualne oraz zbiorowe w kraju i za granicą, liczne publikacje w prasie oraz książkach oraz prace w prywatnych kolekcjach w Polsce i za granicą.

Monika Szewczyk-Wittek

Absolwentka Instytutu Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja fotografia). Fotoedytorka, kuratorka i autorka tekstów o fotografii. Autorka przedsięwzięć promujących fotografię (m.in. cykl Wszyscy Jesteśmy Fotografami). Kierowała projektem Cyfrowy TR – procesem archiwizacji i digitalizacji zbiorów TR Warszawa. Prowadzi zajęcia z fotoedycji i etyki fotografii na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pracuje nad wystawą i książką poświęconą fotografkom, które dokumentowały przemiany w Polsce.

Marta Szymańska

Autorka, kuratorka i koordynatorka wystaw i projektów edukacyjnych poświęconych fotografii. Od 2004 roku tworzy Fotofestiwal – Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Łodzi (www.fotofestiwal.com), obecnie jako jedna z kuratorek. Od 2014 roku związana z Fundacją Archeologia Fotografii, zajmującą się ratowaniem, opracowaniem i promocją archiwów polskich fotografów. Jest współautorką m.in. książki „Widzi-mi-się” o czytaniu fotografii dla dzieci i dorosłych. Obecnie pracuje nad wystawą współczesnych fotografek białoruskich dla Miesiąca Fotografii w Mińsku.