Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Instytucje


Konkurs literacki
II konkurs literacki IRB.
Internetowa Republika Bemowo, dla wzbogacenia obchodów 65 rocznicy Powstania Warszawskiego, organizuje II edycję Konkursu "O pióro IRB".

Motto konkursu

" Kiedy się w ludziach miłość śmiercią stała
i runął na nas grzmiąc ognisty strop,
błogosławieni ci, co im za mała
była ta trwoga dla serc i dla rąk." Krzysztof Kamil Baczyński


Poniżej przedstawiamy państwu regulamin konkursu.

Regulamin konkursu literackiego "O pióro IRB".

1. Konkurs ma charakter otwarty, globalny i mogą w nim brać udział autorzy nadsyłający utwory pisane poprawną polszczyzną.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie dowolnego utworu literackiego inspirowanego Powstaniem Warszawskim.

3. Każdy autor może przysłać tylko jedną pracę konkursową w kategorii proza i jedną w kategorii wiersz.

4. Utwór nadesłany na Konkurs nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany.

5. Praca powinna być opatrzona godłem.

6. Do tekstu należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem, wewnątrz której należy umieścić: dane osobowe autora (imię, nazwisko, adres pocztowy i mailowy, telefon kontaktowy, krótka notka biograficzna), oświadczenie o własnym autorstwie nadesłanego utworu (-ów), oświadczenie o zgodzie na nieodpłatną publikację utworu (-ów) w ramach konkursu jak i po nim, oraz że nie było ono wcześniej publikowane i jest wolne od roszczeń finansowych i prawnych osób trzecich..

7. Prace należy nadsyłać do dnia 31 sierpnia 2009 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres EuroRemont, ul. Połczyńska 54, 01-337 Warszawa z dopiskiem „Konkurs IRB”.

8. Prace nie spełniające powyższych kryteriów nie będą brane pod uwagę.

9.Nadesłane prace oceni Jury.

10. Konkurs składa się z dwóch etapów:

W I etapie Konkursu wszystkie wyróżnione utwory będą publikowane do 10 września 2009 r. na łamach portalu „Internetowa Republika Bemowo” - www.bemowa.pl.

Spośród opublikowanych utworów Jury wyłoni zdobywcę Złotego Pióra, oraz zdobywców II i III nagrody.

W II etapie Konkursu, od 11 do 25 września 2009 r. zostanie wyłoniona nagroda czytelników. Każdy będzie mógł oddać jeden głos za pomocą e-mail ’a (najpierwszy@wp.pl) na wybrane przez siebie w obu kategoriach. utwory ze wskazaniem kolejności.

11. O przyznaniu nagród i wyróżnień, oraz o sposobie ich wręczenia uczestnicy Konkursu zostaną zawiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej i na stronie www.bemowa.pl .

12. Wręczenie nagród nastąpi dnia 2 października 2009 r.

13. Osoba przysyłająca pracę zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych zarówno na potrzeby konkursu, jak również przy ewentualnych późniejszych publikacjach wydawcy IRB.

14.Organizator nie zwraca po konkursie nadesłanych materiałów.
Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać w Redakcji „Internetowej Republiki Bemowo”- tel. kom. 0-603 98 25 20,
tel. 0-22 665 21 78, 0-22 666 09 00, e-mail: najpierwszy@wp.pl


Redakcja IRB | 06.05.2009