Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Instytucje

Dom Kultury "Świt"
dom kultury

Zajęcia edukacyjne w Domu Kultury Świt
ZAJĘCIA KOREKCYJNO-ROZWIJAJĄCE

Celem zajęć jest wspieranie rozwoju dziecka poprzez działania korygujące i usprawniające. Stanowią one profilaktykę niepowodzeń szkolnych. W programie: rozbudzanie aktywności poznawczych i myślenia przyczynowo-skutkowego; dostrzeżenie i zdiagnozowanie trudności dziecka (diagnoza pedagogiczna); korekcja nieprawidłowych nawyków; usprawnianie motoryki dużej, czynności manualnych i grafomotoryki; ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania, pisania i liczenia poprzez usprawnianie percepcji: słuchowej, wzrokowej, pamięci i koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej. Dla dziecka z głębszymi problemami proponujemy zajęcia w trybie indywidualnym. Zajęcia dla dzieci w wieku 5-6 lat. Prowadzący: Danuta Kulas – pedagog i Marianna Liberadzka – pedagog terapeuta. Rozpoczęcie zajęć 24 października, godz. 16.00. Zapisy: DK Świt, tel. 228110105.


ZABAWY MATEMATYCZNE

Pojęcia matematyczne kształtowane u dzieci są bazą ich przyszłych matematycznych osiągnięć. Pierwsze działania matematyczne, liczenie dziesiątkami do 100, proste zadania tekstowe, porównywanie wielkości, liczenie na pieniądzach oraz tabliczka mnożenia do 50. Ciekawe i zróżnicowane zadania pomogą w utrwaleniu zdobytych umiejętności. Zajęcia dla dzieci w wieku 5-10 lat. Prowadzący: Danuta Kulas – pedagog i Marianna Liberadzka – pedagog terapeuta. Rozpoczęcie zajęć 24 października, godz. 16.00. Zapisy: DK Świt, tel. 228110105.


DZIECIĘCY ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA SYRENKA

Na zajęciach będą kształtowane umiejętności taneczne i wokalne. Na początku rozgrzewka z elementami tańca klasycznego, rytmiki, potem polskie tańce ludowe i narodowe, dziecięce zabawy etnograficzne, elementy teatru i ruchu scenicznego: obycie ze sceną, mikrofonami, a na zakończenie ćwiczenia rozciągające i korygujące postawę. Systematycznie ćwiczony będzie wokal, który obejmuje rozśpiewkę z ćwiczeniami dykcyjnymi i rozwijającymi głos, naukę tradycyjnych pieśni i przyśpiewek. Zebrana grupa stworzy suitę konkretnego regionu. W ramach zajęć planowane jest przygotowywanie przedstawień opierających się na ludowych obrzędach (np. Jasełka, topienie Marzanny, Noc Świętojańska). Zapisy: DK Świt, tel. 228110105.


“MATEMATYKA W MUZYCE” – ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

Na pozór wydaje się, że muzyka z matematyką ma niewiele wspólnego, ale z praktyki kształtowanie poczucia rytmu, doskonalenie miarowej rytmiczności maszerowania , tupania, klaskania jest oparte przecież na liczeniu. Dzieci w grupie 5,6 osobowej pod opieką nauczyciela-instruktora poznają piosenki, zagadki, grają na prostych instrumentach samodzielnie lub razem oraz poznają notację muzyczną i proste wartości rytmiczne. Zajęcia sprawiają, że dzieci z łatwością przyswajają takie abstrakcyjne pojęcia jak dźwięki wysokie, niskie, krótkie, długie, wolne, ciche. Celem zajęć jest pobudzanie narządów słuchu, wzroku i ruchu poprzez wykorzystywanie odpowiednich fragmentów muzyki, wykształcenie prawidłowych reakcji na zmianę tempa, dynamiki, rejestru i nastroju, kształcenie umiejętności precyzyjnego odtwarzania rytmu, tempa, metrum z muzyką na żywo (skrzypce). Bawiąc się przy dźwiękach muzyki dzieci rozwijają swój talent muzyczny, pamięć muzyczną, koncentrację uwagi i logiczne myślenie. Integrują się z rówieśnikami i uczą się współpracy. Zapisy: DK Świt, tel. 228110105. Zajęcia w soboty, godz. 10.00.


"ARCHITekturki"

Z lotu ptaka i z żabiej perspektywy...zabawy plastyczne poprzez poznawanie, projektowanie i budowanie form architektonicznych. Zajęcia wprowadzają w tajniki otaczającego świata, zachęcają do poznawania, obserwowania i kształtowania środowiska, uwrażliwiają na estetykę przestrzeni, na potrzeby innych, podnoszą świadomość architektoniczną.

Architektura jest obrazem społeczeństwa. Program zajęć oparty jest a zdobywaniu wiedzy przez doświadczenie ,obserwowanie i twórcze wykorzystanie rzeczywistości. Postaramy się znaleźć inspirację do tego, jak mądrze wprowadzić dziecko we współczesny świat, a angażując się w zadania kreatywne łatwiej jest zrozumieć świat dzisiejszej sztuki i bez kompleksów uczestniczyć w kulturze wysokiej Jeśli masz ochotę szukać dziury w całym, zadziwić się własnymi talentami, zobaczyć coś z zupełnie innej perspektywy – te zajęcia są dla Ciebie. Nie tłumiąc naturalnej ciekawości będziemy stawać się krytycznym obserwatorem. Zapisy: DK Świt, tel. 228110105. Zajęcia we wtorki, godz. 18.00.