Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Do pobrania


Executive summary and strategic recommendations | Raport
W jaki sposób można w pełni wykorzystać potencjał dziedzictwa kulturowego? Poniżej prezentujemy raport, w którym podjęto tę kwestię.

ENCATC i partnerzy projektu 'Cultural Heritage Counts for Europe' (CHCFE) opublikowali najnowsze odkrycia i strategie dotyczące wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego. Autorzy raportu dokonują tego poprzez wskazanie dowodów wartości dziedzictwa kulturowego oraz jego wpływu na ekonomię, kulturę i środowisko.

Odkrycia, jakich dokonano dzięki projektowi oraz raport końcowy zostały zaprezentowane na konferencji CHCFE 12.06 na Uniwersytecie w Oslo, którą zorganizowano przy współpracy z Europa Nostra’s Annual Congress 2015.

Główne założenia projektu wskazują na to, w jaki sposób zaadoptowanie holistycznego podejścia stanowi dodatkową wartość przy pomiarze wpływu dziedzictwa kulturowego. Według autorów raportu wpływa to na takie obszary jak zatrudnienie, identyfikację, kreatywność, innowację, zwiększenie konkurencyjności w regionie.

W raporcie Executive Summary and Strategic Recommendations, kierownicy projektu CHCFE zachęcają do opracowania „wskaźników dziedzictwa”, co przełożyłoby się na poprawę jakości statystyki kulturowej. Podejmują oni również działania wśród Instytucji UE i ich członków w celu integracji ochrony i odpowiedniego traktowania dziedzictwa kulturowego we wszystkich powiązanych ze sobą programach i inicjatywach, jak również po to, aby zaangażować wszystkich interesariuszy i społeczeństwo obywatelskie w rozwój strategii i polityki dziedzictwa kulturowego.