Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

RAPORT - Założenia konferencji „KULTURALNA eduAKCJA WARSZAWY”, Anna Michalak-Pawłowska
W maju odbyła się pierwsza Konferencja z cyklu „KULTURALNA eduAKCJA WARSZAWY”.

1. SPOTKANIE
Moim założeniem było stworzenie przestrzeni do pierwszego roboczego spotkania szeroko rozumianego środowiska - nie tylko instytucji, ale również organizacji, przedsiębiorców, aktywistów. To zadanie zostało zrealizowane. W salach Służewskiego Domu Kultury przez 8 godzin dyskutowali i pracowali najaktywniejsi interesariusze związani z edukacją kulturalną.

2. ROZMOWA O PRIORYTETACH
Podstawową formułą tego spotkania miała być rozmową i ten cel również osiągnęłam. Dyskusje były tak dynamiczne, że niektóre grupy nie zauważyły przerw. Chciałam, żeby każdy z uczestników mógł w ramach grupy podzielić się tym, co dla niego jest ważne oraz swoimi doświadczeniami. Efektem miało być wyszczególnienie działań priorytetowych – do zrealizowania w tym roku oraz propozycje działań na kolejne lata.

3. TEMATY
Tematy grup roboczych tzw. stolików wynikały z zapisów w nowym dokumencie WPEK:
1. Dorośli też mają prawo do edukacji kulturalnej;
2. Sieciowanie i budowanie środowiska;
3. Zmierzmy się. Rozmowa o miernikach;
4. Jak zachwycić uczestnika?;
5. Czy powinniśmy zazdrościć nauczycielom?;
6. ABC Edukacji artystycznej;
7. Jak promować edukację kulturalną?;
8. Edukacja kulturalna - opłacalna inwestycja, systemy finansowania.

Zaprosiłam do współpracy i prowadzenia poszczególnych grup dyskusyjnych następujące osoby:
1. Aleksandrę Szymańską z Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku;
2. Ewę Zbroję z Narodowego Centrum Kultury;
3. Beatę Dubiel-Stawską, współpracującą z Instytutem Adama Mickiewicza;
4. Magdalenę Szpak z Instytutu Teatralnego;
5. Michalinę Laskowską z Pracowni Etnograficznej;
6. Annę Wróbel-Johnson z Fundacji Architektura Plus;
7. Edytę Mietkowską z Biura Kultury m. st. Warszawy;
8. Marię Adamiec z Fundacji Orange.

Rozpoczęliśmy realizację Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 2015-2020. Dokument tworzyliśmy w sposób partycypacyjny w gronie ponad 50 osób, reprezentujących wszystkie środowiska Edukacji Kulturalnej w Warszawie.
Ta Konferencja stała się pierwszym, mocnym, wspólnym środowiskowym działaniem w ramach WPEK i jednocześnie informacją, jak bardzo zależy nam na angażowaniu wszystkich uczestników na kolejnych etapach.

Konferencję rozpoczęliśmy niestandardowo: obejrzeliśmy film I stała się światłość w reżyserii Piotra Kornobisa z nowej serii Narodowego Instytutu Audiowizualnego. To też znak czasów, że takie narodowe instytucje przygotowują materiały do pracy dla animatorów, nauczycieli i edukatorów.

Konferencja odbyła się nieprzypadkowo w Służewskim Domu Kultury. Budynek, w którym mieści się instytucja animacji kultury, został zaprojektowany przez jednych z najlepszych architektów młodego pokolenia. To przykład bardzo ciekawej przestrzeni, zintegrowanej z otoczeniem i bliskiej człowiekowi.

W trakcie spotkań pojawiały się tematy, które już są realizowane, i którymi możemy się pochwalić. W załączeniu do niniejszego dokumenty znajdują się: projekt Certyfikatu WPEK oraz informacja o nowym portalu (www.wpek.pl), który jest nowym narzędziem i bazą wiedzy dla naszego środowiska.

Dziękuję wszystkim uczestnikom za poświęcony czas, entuzjazm i zaangażowanie.
Teraz czas na pracę zespołów roboczych. Rozpoczynamy od zespołu roboczego, który pochyli się nad miernikami i drugiego - nad certyfikatem WPEK.

Jakie następne Zespoły? Kto chce się zgłosić? Czekamy na Was!

Anna Michalak-Pawłowska
Pełnomocnik Prezydenta m.st Warszawy
do spraw Edukacji Kulturalnej