Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Udostępnianie zdigitalizowanych zasobów kultury w internecie. Użyteczność – dostępność – praktyki
Analiza tego, czy, w jakim zakresie oraz w jaki sposób zdigitalizowane zasoby są następnie udostępniane w przestrzeni internetu, wydaje się jednym z ważniejszych elementów całego procesu tworzenia cyfrowych obrazów dóbr kultury.

Zdając sobie sprawę z tego, jak dużą rolę w całym łańcuchu dystrybucji cyfrowych obrazów dziedzictwa kulturowego stanowią platformy internetowe, autorzy przeprowadzili pogłębioną analizę tego, w jaki sposób podmioty biorące udział w programach dotacyjnych MKiDN związanych z digitalizacją podchodzą do prezentacji zdigitalizowanych dzieł w przestrzeni internetu.
W prezentowanym raporcie starają się sprawdzić, w jakim stopniu instytucje kultury wykorzystują sieć do włączania dziedzictwa kulturowego w nowe obiegi, a tym samym uruchamiania potencjału, jaki obiegi te wyzwalają.