Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
Newsletter E-mail Facebook

Konferencja Teatralna eduAkcja Warszawy w Akademii Teatralnej
ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA – ŚCIEŻKA DOŚWIADCZENIA
4 marca 2017 / Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza
godziny 10.00-16.00
Moderatorka: Anna Rochowska, TR WARSZAWA
Formularz rejestracyjny >>>

Dostępność i różnorodność oferty edukacyjnej w wielkich aglomeracjach jest ogromna. Problem stanowi nie tyle możliwość kształcenia, lecz wybór metody i zakresu. Konferencja Teatralna EduAkcja Warszawy ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA – ŚCIEŻKA DOŚWIADCZENIA jest próbą rozmowy o oczekiwaniach i potrzebach twórców edukacji teatralnej z jej uczestnikami.

Tematem przewodnim tej konferencji są różne doświadczenia i możliwości kształcenia się w kierunkach artystycznych oraz ustalenie, gdzie leży granica między pedagogiką teatru a działaniami artystycznymi czy animacyjnymi. I czy lub jakie te rozróżnienia i rozgraniczenia implikują problemy.


HARMONOGRAM:

10.00 – otwarcie konferencji – Anna Michalak-Pawłowska, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej

10.15-10.45 – rozmowa z Tomaszem Platą, Dziekanem Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie; rozmowę moderować będzie Anna Rochowska

Rozmowa będzie dotyczyć wyjątkowości istnienia wydziału teatrologicznego (Wiedzy o Teatrze) na uczelni artystycznej, jaką jest Akademia Teatralna. O kompetencjach, jakich nabywają studenci wszystkich wydziałów. O tym, co oferuje Akademia osobom zainteresowanym kształceniem się w kierunku pracy animacyjnej i pedagogiczno-teatralnej. Będzie także okazja, aby zadać pytania o zakres rozpoczętej w roku akademickim 2016/2017 odnowy wydziału WoT, zainicjowanej przez nowe władze Uczelni.
10.45- 11.00 – prezentacja ARA – Ewa Zbroja, NCK
Miejsce:
sala im. Kreczmara , II piętro

11.00-11.15
Portal www.edukacjakulturalna.pl jako narzędzie wsparcia dla realizatorów edukacji kulturalnej – Anna Michalak Pawłowska

11.15-14.30 – rozmowy stolikowe, sale na 1 piętrze
11.00 – 12.30 (1h30) – I tura
13.00 – 14.30 (1h30) – II tura
Każdy uczestnik może wybrać dwa z czterech zaproponowanych tematów do rozmowy.

STOLIK NR 1: Różne ścieżki kształcenia. Gdzie i jak kształcić szczęśliwych, spełnionych animatorów kultury, pedagogów teatru, instruktorów teatralnych, edukatorów i artystów działających na polu edukacji teatralnej.


Rozmowa będzie kształtować się wokół zagadnień związanych z jakością szkolnictwa wyższego i praktycznego w zawodzie pedagoga teatru, animatora, edukatora, instruktora teatralnego; rozeznania się wokół propozycji, jakie są oferowane przez różne edukacyjne placówki warszawskie; co realnie możemy zrobić, aby kształcić szczęśliwych/ spełnionych animatorów, pedagogów teatru, artystów działających na polu edukacyjnym. Jak kształcić, czego potrzeba, aby zbudować wszechstronnie wykształcone kadry, także dla edukacji teatralnej bez barier. Gdzie kształcić? Gdzie się dokształcać?

Moderatorka: Anna Rochowska, pedagog teatru TR WARSZAWA, wykładowca AT
Eksperci: Beata Szczucińska, Kanclerz Akademii Teatralnej; Ewa Juszczak, nauczycielka

STOLIK NR 2: Jak znaleźć złoty środek w pracy teatralnej z grupą między procesem a efektem końcowym. Jak nie zagubić siebie ani grupy podczas pracy warsztatowej i zarazem nie stracić z oczu potrzeby artystycznego efektu.

Są grupy, które upatrują celu swojej działalności w efekcie końcowym – przygotowaniu i pokazie przedstawienia, wygraniu konkursów itp. Są inne grupy, które mówią głównie o wartości procesu, pracy warsztatowej, dochodzeniu do pewnych wniosków, efekt końcowy odsuwając jako nieistotny. Są wreszcie grupy – i tych jest pewnie najwięcej – dla których zarówno proces grupowej pracy warsztatowej, jak i efekt końcowy – pokaz– są równie istotne.

Jak znajdować ten złoty środek, jak nie zagubić się w pracy z grupą, jak nie stracić z oczu celu artystycznego, jak dostosowywać rodzaj pracy dla konkretnych grup?

Jak pracować z grupami, żeby nie stracić z oczu potrzeb uczestników, a zarazem dać swój twórczy wkład – czyli o tym, na ile demokratyczne jest i może być tworzenie?

Moderatorka: Karolina Pluta, Stowarzyszenie Pedagogów Teatru
Eksperci: Tomek Zadróżny, Teatr BAZA; dr Piotr Morawski, IKP UW; Radek Kaliski, pedagog teatru, lalkarz; Aldona Żejmo-Kudelska, Drama-Way

STOLIK NR 3: Rozwój publiczności – jako zagadnienie dla całego warszawskiego środowiska teatralnego. Współistnienie i praca w Warszawie animatorów, edukatorów, instruktorów teatralnych, pedagogów teatru to obojętna koegzystencja czy twórcza wymiana i wspólnota? Czy i co możemy wspólnie tworzyć?

Czy pracownicy z branży teatralnej – animatorzy w domach kultury, działacze stowarzyszeń teatralnych, pedagodzy i animatorzy w teatrach, aktorzy i twórcy pracujący z grupami w szkołach i kołach teatralnych – są sobie nawzajem potrzebni i czy mogą coś sobie nawzajem dać?

Jak pomóc uczestnikowi kultury znaleźć interesujące go warsztaty, kursy, studia? Czy możliwe jest stworzenie czegoś na kształt couchingu /tutoringu dla uczestnika kultury? Czy przydatne byłoby stworzenie jakiegoś systemu przepływu informacji o możliwych doświadczeniach uczestnika między instytucjami, która dawałaby uczestnikowi możliwość dostosowania oferty edukacyjnej do swojego poziomu, ustalenia swojej „drogi”, stworzenie systemu, który pozwoli uniknąć wtórności i powtarzania warsztatów.

Moderatorka: Marta Skowrońska, trenerka Programu ADESTE
Ekspertka: Kaja Stępkowska, TR Warszawa

STOLIK NR 4: Młodzież w teatrze i teatr (dla) młodych. Szkolne przeglądy i festiwale teatralne – zabawa czy wstęp do profesjonalnej pracy?

Czy w szkole ponadgimnazjalnej jest miejsce na teatr? Czy młody człowiek nabywa w szkole wiedzę dotyczącą teatru współczesnego? Co przeciętny młody człowiek wie na temat teatru w ogóle? Co zrobić, żeby trafiać do teatru, który mnie poruszy? Czy potrzebny jest mi mistrz, czy sam sobie lepiej poradzę? Czy ten kto robi teatr – nie powinien oglądać spektakli, wg zasady albo czytasz książki albo je piszesz?

Moderatorka: Maria Babicka, Dział Pedagogiki Teatru Instytutu Teatralnego
Eksperci: realizatorzy młodzieżowych festiwali: Sara Kleszcz, Helena Urbańska, Konstanty Kowalewski, Konrad Wysocki, Paulina Niedziółka, Michał Modelski;
Tadeusz Michrowski , absolwent LO., Dorota Gołaszewska, metodyk WCIES

PODSUMOWANIE KONFERENCJI
15.00-16.00 (1h)
Podsumowanie konferencji, rozmów w podgrupach, przedstawienie wyników rozmów, rekomendacje

Miejsce: sala im. Kreczmara
Moderatorka: Anna Rochowska

Teatralna EduAkcja Warszawy na YT >>>