Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
Newsletter E-mail Facebook

Biblioteki i archiwa na rynku cyfrowym | Konferencja w NInA, 15 lutego
Porozmawiajmy – w gronie naukowców i praktyków – o wyzwaniach, jakie stoją przed bibliotekami i archiwami w czasach prężnie rozwijającego się rynku cyfrowego.
Ziemia Obiecana | Pierwsze piętro
Na konferencji omówione zostaną takie zagadnienia, jak digitalizacja zasobów bibliotecznych, otwarte zasoby edukacyjne, standardy archiwizacji dokumentów elektronicznych, zastosowanie technologii mikrokomputerów w bibliotekach, prawnoautorskie aspekty działalności bibliotek i archiwów, problemy podatkowe w funkcjonowaniu bibliotek i archiwów, długoterminowa archiwizacja publikacji elektronicznych, projektowanie i ocena systemów informacyjno-wyszukiwawczych.
Program
10.00–10.20 Otwarcie konferencji i przywitanie gości
10.20–12.00 Część I. Polityka państwa wobec zasobów archiwalnych i bibliotecznych
Do udziału zaproszenia zostali przedstawiciele: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Naczelnej Dyrekcji Archiwów, Biblioteki Narodowej, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Dyrekcji Archiwum Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych, Biblioteki Politechniki Warszawskiej, Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej, Biblioteki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Archiwum Archidiecezjalnego w Warszawie oraz dla Warszawy-Pragi.
12.00–12.20 Przerwa
12.20–14.20 Część II. Biblioteka w społeczeństwie informacyjnym. Potrzeba ochrony przekazów kultury narodu
– Cyfryzacja bibliotek – początki i teraźniejszość | prof. dr hab. Rafał T. Prinke (AWF w Poznaniu), prof. Krzysztof Wisłocki (Politechnika Poznańska)
– Biblioteki w środowisku społecznościowego Internetu | dr Grzegorz Gmiterek (WDIiB UW)
– Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym | dr Jarosław Pacek (Biblioteka Narodowa)
– Zastosowanie technologii mikrokomputerów w bibliotekach | dr Zdzisław Dobrowolski (WDIiB UW)
– Problemy podatkowe w funkcjonowaniu bibliotek i archiwów | mgr Paweł Trojanek (dor. podatkowy, doktorant WP UH SWPS)
14.20–15.00 Przerwa na lunch
15.00–17.00 Część III Archiwa skarbnicą narodu
– Status Narodowego Zasobu Archiwalnego | dr Marek Konstankiewicz (WH UMCS)
– Otwarte zasoby. Miraże wolności wobec gorsetu prawa | prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak (WP UH SWPS, sędzia SN w st. spocz.)
– Długoterminowa archiwizacja publikacji elektronicznych | dr Aneta Januszko-Szakiel (IINiB UJ)
– Zmiany w prawie autorskim wyzwaniem dla bibliotek | dr Ksenia Kakareko (WDIiB UW)
– Czy działalność bibliotek i archiwów nie podlega kontroli? | mgr Robert Kaczmarczyk (doktorant WP UH SWPS, NIK)
17.00 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Rejestracja
Aby zarejestrować się jako uczestnik konferencji, wypełnij formularz zgłoszeniowy.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Organizatorzy
Narodowy Instytut Audiowizualny, Wydział Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS oraz Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.