Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Raport Teatralna EduAkcja Warszawy 2017
Raport Teatralna EduAkcja Warszawy 2017
Dyskusja w trakcie warsztatów kształtowała się wokół zagadnień związanych z ofertą edukacyjną w obszarze wiedzy o teatrze, pedagogiki
teatru czy animacji kultury – zarówno w wymiarze teorii, jak i praktyki.Mamy dziś w Warszawie bogatą ofertę kształcenia na wszystkich niemal poziomach: studiów magisterskich (Wiedza o Teatrze w Akademii Teatralnej czy Animacja Kultury na IKP UW), studiów podyplomowych (Pedagogika Teatru na IKP UW), kursów instruktorskich (np. kurs instruktorski w Ognisku Ochoty), warsztatów (takich jak „Lekcja Teatru” w Teatrze Polskim, „TRudne tematy” w TR Warszawa, Ostry Dyżur Pedagogiczno-Teatralny). W tej wielości ważne jest rozpoznanie swojej ścieżki, zainteresowań, a także swojego potencjału. Każdy z nas – pedagogów teatru, instruktorów, edukatorów, animatorów – ma głód i chęć uczenia się, poznawania nowych teorii, technik, metod pracy. Niektórzy pragną się też dzielić z innymi tym, co już wiedzą i umieją. Jesteśmy na różnych etapach życia i dlatego tak ważne jest, aby znaleźć dla siebie najlepszą ścieżkę kształcenia.

Raport Teatralna EduAkcja Warszawy 2017